Frederic Hauge

Legendarisk klimaforkjemper

Send forespørsel

Om Frederic Hauge

Frederic Hauge er en pionér som har vært Norges tydeligste stemme i klima og miljøkampen i over 40 år. Allerede som 12-åring ble han med i Natur og Ungdom i Sandefjord. Som 16-åring ble han heltidsaktivist og aksjonerte mot Titanias utslipp av gruveslam på gyteområder, han klatret opp i pipa til Hydro for å protestere mot ulovlige utslipp og gravde opp 1000 tønner med avfall på Unger Fabrikker. I 1985 var Hauge sammen med Greenpeace med å okkupere en pipe på et belgisk kullkraftverk mot sur nedbør.

I 1986, rett etter atomkatastrofen i Tsjernobyl, stiftet han som 20-åring Miljøstiftelsen Bellona og lanserte ordet miljøkriminalitet. Med faglig arbeid og fredelige aksjoner avslørte Bellona mange skandaler om miljøkriminalitet, farlig avfall og miljøgifter hvor industri og myndigheter ble avslørt.

Bellona var også først med å kreve CO2-fangst og -lagring og har arbeidet med dette i 30 år og har i dag en omfattende aktivitet globalt. Andre eksempler er nye måter å produsere biomasse på som taredyrking og Hauges prosjekt i Jordan for å gjøre ørkenen grønn med ny teknologi og saltvann.

Gjennom 40 år har Hauge bygd Bellona steg for steg til å bli en internasjonalt anerkjent organisasjon med høy faglig kompetanse. I dag har Bellona 75 ansatte hvorav ca. 30 jobber opp mot EU i Brussel og Berlin. På grunn av krigen i Ukraina ble Bellonas kontorer i St. Petersburg og Murmansk stengt og syv ansatte ble flyttet til et kontor i Vilnius.

Frederic Hauge kan holde foredrag om en rekke temaer tilpasset ulikt publikum. Hans historie om Bellona gjennom 40 år er egnet til å skape engasjement og tro på at det nytter å gjøre en innsats. I en tid hvor mange er bekymret over hvorvidt vi kan fikse klimaproblemet, inspirer Bellona til handling. Foredraget kan både holdes generelt og tilpasset temaer som bedrift eller arrangør er opptatt av. Dersom det er bedrifter eller interesse-organisasjoner som skal utvikle egen miljøstrategi kan det avtales separate opplegg hvor Hauge er tilstede i arbeidsgrupper eller lignende etter foredraget.

Paneldeltaker
Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

2024 © Talerlisten AS