Foredrag om Grønne skiftet

Det grønne skiftet blir svært hyppig omtalt av politikere og media. Omstilling, bærekraft, miljø og klima. Ungdommen krever bedre miljø og vi vet at det må et grønt skifte til, for å nå FNs bærekraftsmål. Klimaklok innovasjon og teknologi er en god start for å nå målene. Talerlisten tilbyr spennende foredragsholdere som snakker om bærekraftig verdiskapning, matsvinn, grønn transport og innovasjon. Se vårt brede utvalg og bestill et givende foredrag om det grønne skiftet!

Louise Fuchs

Strategisk rådgiver innen bærekraft, kommunikasjon og ledelse

2023 © Talerlisten AS