Brita Staal

Bærekraft. Endring. Klimaledelse

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Brita Staal

Brita leder klimaarbeidet til forsknings- og utviklingsaktøren Smart Innovation, og deler med seg av ledererfaring innen klima- og bærekraftfeltet fra de siste 10 år. Som spesialist innen klima- og bærekraftstrategier for privat og offentlig sektor, deler Brita erfaringer fra internasjonalt arbeid med bærekraft, miljø- og klimaledelse. Brita snakker om klima, bærekraft, miljø og strategiutvikling men utfordres gjerne på temaer som omhandler det grønne skiftet og omstillingen vi må igjennom.  

Brita byr på solid erfaringsdeling og konkrete råd, samt historiefortelling fra livet som bærekraftsleder. Foredragene baserer seg forskningsbasert kunnskap, og trekker frem eksempler på selskaper og tiltak med reelt potensial for endring og impact. Næringslivet besitter nøkkelen for bærekraftig utvikling og både store og små aktører kan bidra gjennom smart klima- og bærekraftsarbeid. Brita har også en bærekraftssspalte i Teknisk Ukeblad, og trekker gjerne frem innovasjon som engasjerer, og eksempler på håp for omstillingsarbeidet. Brita har god kunnskap om verktøy og metode som sikrer miljø- og samfunnsansvar, og spesialkunnskap innen klimarisiko og tilpasning. Brita kan holde foredrag på norsk, svensk og engelsk, og tar også på seg konferansieroppdrag for større og mindre arrangementer.

Hjemsted
Nordland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Brita Staal

Nok bullshit; til kjernen av bærekraft

Mange har ment mye om hva som er bærekraft, og utallige bedrifter har forsøkt seg på ulike vinklinger på praksis, teori, eller rett og slett bare prat, om bærekraft. Med en MSc i Bærekraftig Utvikling, og erfaring som bærekraftsleder og rådgiver for internasjonale bedrifter ser Brita tilbake på ti år med utvikling i feltet, og gir sine beste råd på hvordan bedrifter, store og små, kan gjøre dette rett. For ja, bærekraftmålene kan virke som som driver for innovasjon og verdiskaping, skape eierskap og sikre motivasjon – men fallgruvene er mange. Vi gjennomgår hva bærekraft faktisk er, hvordan man kan prioritere i arbeidet, bruke forskningsbaserte mål, og komme til praktiske metoder - for hva som er vesentlig for den enkelte bedrift. Brita er akkreditert Future Fit® rådgiver og sertifisert innen GRI og ISO. Men faglig forankring vil hun i dette foredraget gi innsikt til å lede eller ta del i bærekraftsarbeid, som ikke bare skaper fremtidstro, men også gjøres med IVER: I – Ikke mer bullshit, please? V – Vesentlighet, hva var nå det? E – Ekthet som skaper Eierskap R – Relevans på mål og Rapportering

Klimarisiko - og hva det betyr for deg og din bedrift

Klimaendringene er her, og vi vil alle bli påvirket i større eller mindre grad. Hva må vi vite for å ta gode vurderinger for fremtiden? Og hvordan kan vi rigge for endringene allerede nå? Vi gjennomgår hva som vil skje i Norge, og hvordan norske bedrifter vil bli påvirket, og hva vi kan gjøre allerede nå. Foredraget gir innsikt i de faktiske klimaendringene nå og i fremtiden, klimapolitikk, klimastrategi og risikovurderingsverktøy. Foredraget kan tilpasses i henhold til forkunnskaper, og ta for seg rammeverk som TCFD, klassifiseringssystem som EU Taksonomien, og andre verktøy eller systemer som legger føringer for rapportering og vurdering av klimarelatert risiko som kan hjelpe selskaper å identifisere klimarelaterte trusler og muligheter.

Strategi, smart ledelse og organisasjonsarbeid – om frivillighet, forankring og fjelltopper

Hvordan bygge en klimaorganisasjon med null midler – for reell påvirkning på klimamål og lovgivning? Med utgangspunkt i sin erfaring med å starte klimaorganisasjonen Protect Our Winters Norge i 2013, med null midler og støtte, til i 2020 å lede organisasjonens arbeid i 10 land i Europa forteller Brita om engasjementsskapende ledelse, strategiforankring, indre motivasjon og organisasjonsarbeid på godt og vondt. Dette foredraget er Britas mest personlige foredrag, som viser deg virkeligheten med sene kvelder og lange organisasjonsprosesser, men også gevinsten i de høye toppene, både i praksis og politikk, og de magiske øyeblikkene som gjør at vinteren har en helt egen plass i våre hjerter.

Vi har allerede løsningen på deler av klimakrisen; innføring i naturbaserte løsninger

Vi tror at vi skal finne teknologiske vidundere som kan redde oss fra klimakrisen, men realiteten er; de fleste avdisse var allerede funnet opp - lenge før menneskeheten. Naturen har i all tid løst utfordringer uten menneskers hjelp. Vi må jobbe i symbiose med naturen, ikke i mot den, skal vi lage løsninger for framtida. Vi dykker ned i naturbaserte løsninger, økosystemtjenester og de ubetalelige verdier som finnes i naturens egne løsninger. Foredraget vil gi innsikt i naturbaserte løsninger for klimautfordringene vi møter i Norge, beste-praksis løsninger som allerede er tatt i bruk i Norden og Europa, og hva den enkelte kan gjøre. Et foredrag for fremtidshåp - på lag med naturen.

2024 © Talerlisten AS