Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om Endringsledelse

Hvordan planlegges, implementeres og evalueres endringer? Økt bruk av hjemmekontor har vært en krevende endring for hverdagen til både medarbeidere og ledere. Denne omstruktureringen krever tydelige planer og stødig ledelse. Talerlistens foredragsholdere tilbyr workshops, kurs og foredrag om endringsledelse, som skal gjøre bedriften klar til å møte endringsprosesser.

Line_Blomlie

Line Blomlie

Erfaren salgstrener, foredragsholder innen salg og salgsledelse

2021 © Talerlisten AS