Siri Solbakken

Siri Solbakken

Design et arbeidsliv som står trygt i endring

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Siri Solbakken

Hvordan kan du designe ditt liv? Hvordan kan små endringer utgjøre en stor forskjell? Hvordan utvikle enkeltindivider slik at organisasjonen blomstrer? Hvordan kan enkeltpersonen som tar ansvar for seg selv, bidra til at miljøet på arbeidsplassen blir bedre? Hvordan kan organisasjonen du jobber i vinne på å ha medarbeidere som er trygge?

Dette er problemstillinger Siri brenner for! Med bakgrunn fra reklamebransjen, undervisning i fagskole og videregående skole har hun lang trening i formidling og tilrettelegging for utvikling av mennesker. I tillegg har hun en bred utdanning innen markedsføring, design og coaching, og en master i skaperglede.

Siri er en behagelig og trygg formidler, og har et endringsdrevet fokus! Siri tilbyr også 1:1 coaching, workshop og kurs.

Hjemsted
Rogaland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Siri Solbakken

Design ditt liv: Hvordan små endringer utgjør en stor forskjell

I dette foredraget tar Siri deg gjennom hvordan du kan designe ditt liv. Med bakgrunn i design-tenking viser Siri deg hvordan både du og organisasjonen kan legge til rette for små endringer, som utgjør en stor forskjell. Du vil få innblikk i bruk av designtenking til å forbedre hvordan medarbeidere har det på jobb, hvordan innsikt og nytenking kan føre til mer produktivitet og glede på jobb. Siri ønsker å utfordre «slik har vi alltid gjort det» med «hvordan kan vi heller gjøre det?» til fordel for deg og for organisasjonen! Siri tilbyr også 1:1 coaching ved bruk av denne metoden.

Skaperglede: Hvordan tilrettelegge for utfoldelse av skaperglede

Skaperglede er grunnlaget for menneskelig utvikling. Hvordan kan organisasjonen gi skaperglede større plass, og vil det øke produktiviteten? Google har i mange år gitt ansatte tid til egne prosjekter på jobb, tid til å skape - tilsynelatende uten mål og mening. Gjennom dette foredraget vil Siri inspirere dere til å legge til rette for økt skaperglede på jobb, og hvordan organisasjonen kan vinne på det. Vi snakker mestring, motivasjon og mot til å tørre!

2024 © Talerlisten AS