Foredrag om Design

Ranvir Rai

Innovasjonsforsker, designtenker og technerd

2021 © Talerlisten AS