Foredrag om Design

Ranvir Rai

Innovasjonsforsker, designtenker og technerd

2024 © Talerlisten AS