Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om Design

Ranvir Rai

Innovasjonsforsker, designtenker og technerd

2021 © Talerlisten AS