Foredrag om Design

Ranvir Rai

Innovasjonsforsker, designtenker og technerd

2023 © Talerlisten AS