Ranvir Rai

Innovasjonsforsker, designtenker og technerd

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Ranvir Rai

Ranvir Rai holder foredrag om innovasjon, entreprenørskap og tjenestedesign. Han er innovasjonsforsker, designtenker og technerd. Ranvir er brennende opptatt av nyskaping og hvordan vi sammen kan løse riktige problemer på riktig måte. Med en teoretisk og praktisk forståelse av innovasjonsfaget er han opptatt av hva innovasjon kan bety både for individer, bedrifter og samfunn. Han snakker også om hvordan innovasjon kan organiseres og gjennomføres i praksis. Nå for tiden betyr dette gjerne å innovere i turbulente tider, altså å kunne utvikle nye produkter og tjenester i riktig takt med bedriftens interne forutsetninger og målsettinger. Ranvir kombinerer ofte tanker om teknologitrender, innovasjonsteori, morsomme anekdoter og case-eksempler fra din bransje for å gjøre foredraget mest mulig relevant.

Han jobber som designdirektør ved Designit Oslo, underviser på Høyskolen Kristiania og er forfatter av boken «Introduksjon til tjenestedesign». Han elsker å stå på scenen og formidle, enten som foredragsholder, foreleser eller kursholder. Han er utdannet sivilingeniør med master i industriell økonomi og har en doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har han over 15 års erfaring som leder, rådgiver og forretningsutvikler.

Ranvirs styrke er å kunne formidle komplekse problemstillinger gjennom enkle og praktiske eksempler pakket inn i en humoristisk undertone. Han engasjerer med relevante og tidsaktuelle problemer og dilemmaer; krydret med fersk innsikt og ny inspirasjon. Alle foredrag tilpasses og skreddersys din samling.

Ønsker dere å gå mer i dybden? Ranvir holder også workshops og gruppeoppgaver med praktiske verktøy. Her involveres deltakerne til å bruke kunnskapen de har fått fra foredraget i praksis, tilpasset ønsket tema. Verktøyene kan brukes til å utvikle f.eks. innovasjonsstrategi, strategiprosesser, kundereiser, forretningsmodeller, produkt- og tjenesteutvikling og idégenerering.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Ranvir Rai

Hvordan innovere i turbulente tider?

Verden er i endring, det snakkes om den fjerde industrielle revolusjon og stadig flere ledere etterspør «radikal digital innovasjon». Men hva betyr det, hva er hype og hva er ekte? Og hvordan kan vi sikre en plass med på toget inn i fremtiden når vi lever i en virkelighet der teknologi utvikler seg eksponentielt? I dette populære foredraget kan du lære om hvordan man kan innovere i riktig takt, basert på reelle brukerbehov, case-eksempler, nyere forretningsmodeller og nye måter å innovere på.

Design thinking som strategisk konkurransefortrinn

Designtenking er et tankesett og en brukerorientert tilnærming til innovasjon som har tatt verden med storm. Metoden kombinerer designernes iterative tilnærming til tjeneste- og produktutvikling, med analytiske og strategiske metoder for forretningsutvikling. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukerbehovene, er lønnsomme og i tråd med forretningsstrategi. Lær hvordan dette kan være relevant for din bedrift - og bli inspirert!

Disruptiv innovasjon - WTF?!?

Disruptiv innovasjon er nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant. Dette kan oppleves som et sjokk for mange større virksomheter. Hvordan påvirker dette din virksomhet og bransje? Ranvir har både og forsket og forelest på dette populære fenomenet. I dette foredraget beskrives verktøyene for å enten initiere disruptive tiltak selv, eller beskytte seg mot disruptive angrep fra mindre aktører.

Kurs med Ranvir Rai

Tjenestedesign og innovasjonsledelse (Forretningsdesign)

Lær sentrale metoder, verktøy og prinsipper fra tjenestedesign og design thinking - i kombinasjon med sentrale teorier fra innovasjonsfaget. Vi vil jobbe med å kartlegge kundens brukerbehov, designe verdiforslag, ta valg, utforske passende forretningsmodell, prototype, teste og ikke minst lære og ha det gøy! Målet er at du skal forlate kurset med et utvidet tankesett og verktøykasse du kan bruke på din egen arbeidsplass.

Disruptiv innovasjon i praksis

Disruptiv innovasjon er kanskje den mest innflytelsesrike og samtidig mest misforståtte teorien fra innovasjonsfaget (Prof. Clayton Christensen, Harvard Business School). Vi vil jobbe med å forstå hva det vil si utvikle disruptive konsepter i din bransje - og hvordan dette kan gjøres i praksis. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukerbehovene, er lønnsomme og i tråd med forretningsstrategi. 'Disrupt' deg selv - før noen andre gjør det!

Forretningsmodellinnovasjon

Stadig flere ledere etterspør «radikal innovasjon». For flere betyr det å innovere selve forretningsmodellen til virksomheten. I dette kurset gjennomgår vi sentrale metoder og verktøy slik at din bedrift er i stand til å utforske, teste og utvikle nye forretningsmodeller - med en dynamisk og visuell arbeidsmetodikk. Vi benytter selvsagt 'Business Model Canvas' - og har selv blitt kurset av A. Osterwalder i bruken av denne metodikken.

2024 © Talerlisten AS