Ranvir Rai

Ranvir Rai

Førsteamanuensis, innovasjonsrådgiver og tech-junkie

Fra 20.000,- per foredragCa. pris for 45 min. i foredragsholders hjem-region. Mva. kommer i tillegg.

Send forespørsel

Om Ranvir Rai

Ranvir Rai har doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI. Han underviser og forsker på temaer relatert til innovasjonsledelse, tjenestedesign, disruptiv innovasjon og forretningsmodeller ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han har over 10 års erfaring som rådgiver og prosjektleder fra både privat og offentlig sektor. Ranvir er en engasjerende foredragsholder og bygger sine foredrag på teori, erfaring og beste praksis.

Foredrag

Disruptiv innovasjon

Disruptiv innovasjon er nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant. Hvordan påvirker dette din virksomhet? Ranvir har både og forsket og forelest på dette populære fenomenet. Dette foredraget beskriver verktøyene for å enten initiere disruptive tiltak selv, eller beskytte seg mot disruptive angrep fra mindre aktører. Disruptiv innovasjon er relevant både for større og mindre organisasjoner, såfremt som offentlige virksomheter.

Forretningsmodellinnovasjon

De siste tiårene har vært preget av nye, innovative forretningsmodeller som har kommet fra uventet hold. Dr. Alexander Osterwalder ble kjent som guruen innen dette feltet etter han lanserte sitt Business Model Canvas i 2004. Ranvir har selv deltatt på kurs med Osterwalder og har holdt flere workshops for virksomheter som ønsker å ta i bruk Canvas'et på riktig måte. Foredraget kan tilpasses til workshop og lignende og ser på innovasjonspotensialet i din virksomhet.

Tjenestedesign og designtenkning

Stadig flere virksomheter jobber med å skape tjenester som er tilpasset kundens behov. Det gir økt verdi både for brukeren og tjenesteleverandøren, i form av mer fornøyde brukere, mer effektive prosesser eller penger spart. Her er designtenkning sentralt som en innovativ problemløsningsmetodikk. Med en visuell arbeidsmetodikk og kreative metoder, omsettes brukerbehov til konkrete løsninger Ranvir underviser og forsker på temaet. Foredraget kan tilpasses til seminar, workshop og lignende.

Innovasjonsledelse

Bedrifter og markeder er i konstant utvikling. Evnen til at være innovativ blir stadig viktigere for at sikre overlevelse og lønnsom drift. For å lykkes med innovasjon trenger man dypere kunnskap om hvilke faktorer som påvirker innovasjonsprosessen. Foredraget går igjennom sentrale teorier på innovasjonsledelse, og gir en innføring i praktiske rammeverk for å gjennomføre innovasjonsprosesser. Foredraget kan tilpasses til seminar, workshop og lignende.

Ranvir Rai har 2 vurderinger

Tom Omnes Lia

27. september 2018

Econa

6

Ranvir Rai holdt et foredrag om design thinking for 150 av våre frivillige, stoffet var svært nyttig for arbeidet som våre frivillige gjør og gav mersmak. Deltakere var en blanding mellom de som studerer innenfor økonomi og administrasjon og de som har en mastergrad innenfor feltet.

Torunn Wibe

17. november 2016

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo

5

Ranvir Rai holdt en presentasjon basert på deler av sitt PhD-arbeid om tjenesteinnovasjon i offentlig sektor på Forskningsdagen 2016, hvor Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo var en av arrangørene. Deltakerne var hovedsakelig helsepersonell. Han klarte på en fin måte å levendegjøre sitt budskap og traff tilhørerne godt med sin presentasjon.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2018 © Talerlisten AS