Ranvir Rai

Innovasjonsforsker, designtenker og technerd

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Ranvir Rai

Ranvir Rai er en erfaren og inspirerende foredragsholder som holder kurs og foredrag innen innovasjon, tjenestedesign og design thinking. Med doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap har han en dyp innsikt innen disse temaene – både på et teoretisk og praktisk plan. Ranvir er spesielt opptatt av hvordan design thinking kan benyttes for å utvikle nye tjenester, forretningsmodeller og potensielt disruptive strategier. Han har over 15 års erfaring som rådgiver, forretningsutvikler og leder, og har gjennom hele sin karriere jobbet med innovasjon og endring. Ranvir styrke er å kunne formidle komplekse problemstillinger gjennom enkle og praktiske eksempler pakket inn i en humoristisk undertone. Hvis du er på jakt etter en foredragsholder (eller inspirator!), der forsamlingen skal glemme tid og stund og samtidig sitte med noen gode råd til ettertanke, har du kommet riktig sted. Ranvir har et stort repertoar og kan fungere på alt fra kick-off til tyngre faglige seminarer.

Foredrag med Ranvir Rai

Hvordan innovere i turbulente tider?

Verden er i endring, det snakkes om den fjerde industrielle revolusjon og stadig flere ledere etterspør «radikal digital innovasjon». Men hva betyr det, hva er hype og hva er ekte? Og hvordan kan vi sikre en plass med på toget inn i fremtiden når vi lever i en virkelighet der teknologi utvikler seg eksponentielt? I dette populære foredraget kan du lære om hvordan man kan innovere i riktig takt, basert på reelle brukerbehov, case-eksempler, nyere forretningsmodeller og nye måter å innovere på.

Design thinking som strategisk konkurransefortrinn

Designtenking er et tankesett og en brukerorientert tilnærming til innovasjon som har tatt verden med storm. Metoden kombinerer designernes iterative tilnærming til tjeneste- og produktutvikling, med analytiske og strategiske metoder for forretningsutvikling. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukerbehovene, er lønnsomme og i tråd med forretningsstrategi. Lær hvordan dette kan være relevant for din bedrift - og bli inspirert!

Disruptiv innovasjon - WTF?!?

Disruptiv innovasjon er nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant. Dette kan oppleves som et sjokk for mange større virksomheter. Hvordan påvirker dette din virksomhet og bransje? Ranvir har både og forsket og forelest på dette populære fenomenet. I dette foredraget beskrives verktøyene for å enten initiere disruptive tiltak selv, eller beskytte seg mot disruptive angrep fra mindre aktører.

Kurs med Ranvir Rai

Tjenestedesign og innovasjonsledelse (Forretningsdesign)

Lær sentrale metoder, verktøy og prinsipper fra tjenestedesign og design thinking - i kombinasjon med sentrale teorier fra innovasjonsfaget. Vi vil jobbe med å kartlegge kundens brukerbehov, designe verdiforslag, ta valg, utforske passende forretningsmodell, prototype, teste og ikke minst lære og ha det gøy! Målet er at du skal forlate kurset med et utvidet tankesett og verktøykasse du kan bruke på din egen arbeidsplass.

Disruptiv innovasjon i praksis

Disruptiv innovasjon er kanskje den mest innflytelsesrike og samtidig mest misforståtte teorien fra innovasjonsfaget (Prof. Clayton Christensen, Harvard Business School). Vi vil jobbe med å forstå hva det vil si utvikle disruptive konsepter i din bransje - og hvordan dette kan gjøres i praksis. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukerbehovene, er lønnsomme og i tråd med forretningsstrategi. 'Disrupt' deg selv - før noen andre gjør det!

Forretningsmodellinnovasjon

Stadig flere ledere etterspør «radikal innovasjon». For flere betyr det å innovere selve forretningsmodellen til virksomheten. I dette kurset gjennomgår vi sentrale metoder og verktøy slik at din bedrift er i stand til å utforske, teste og utvikle nye forretningsmodeller - med en dynamisk og visuell arbeidsmetodikk. Vi benytter selvsagt 'Business Model Canvas' - og har selv blitt kurset av A. Osterwalder i bruken av denne metodikken.

2022 © Talerlisten AS