Tema: Digitalisering

Frank Wedde

Hjernetrener, foredragsholder og forfatter

2019 © Talerlisten AS