Foredrag om Innovasjon og nyskapning

Ranvir Rai

Innovasjonsforsker, designtenker og technerd

2022 © Talerlisten AS