Foredrag om Innovasjon og nyskapning

Jacob Conradi

Artist, holder foredrag om Elvis og er musikalsk konferansier

Heidi Berg

Kina-kjenner, eventyrer og entreprenør

2023 © Talerlisten AS