Bastian Lie-Nielsen

Fra Endringslidelse til Forandring fryder

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Bastian Lie-Nielsen

Hvis du skal ha et faglig solid og engasjerende bidrag, formidler Bastian dette i en nydelig kombinasjon. Som høyskolelektor, foreleser og sensor i 10 fag er han et flerfaglig unikum. Bastian har som organisasjonskonsulent i 23 år kombinert faglig substans, entusiastisk involvering og praktiske grep på en måte som fascinerer og gir læring.

Bastian Lie-Nilsen gjør et vanskelig innhold lettfattelig og underholdende. Han snakker mange ulike fagspråk og binder dem sammen så alle forstår og blir revet med. Han holder kurs i alt fra selvledelse og rådgivende salg til strategi-implementering og energisk møteledelse. Han er ansvarlig for SrP-sertifisering i Norge og har skrevet tre fagbøker om ledelse i kunnskapsbedrifter.

Selveste Fortune Magazine publiserte en helsides artikkel om hans arbeid med BusinessEQ som måler følelser og relasjoner i arbeidslivet.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Bastian Lie-Nielsen

Emosjonelt smarte organisasjoner er fremtiden

Vi styrer for mye. Folk vil mer enn vi tror. Og folk kan mer enn de vet. Vår jobb fremover er å forløse begge deler. Og nøkkelen ligger i trygge rom, mangfold, mindre konformitet og annet styresett. Organisasjoner skal lede følelser, miljø, stemninger, verktøy og metoder. I dette foredraget får du en inspirerende og også logisk forklaring på hvordan gjøre det. Bastian utfordrer en del etablerte sannheter - og skaper mye glede rundt seg når det oppdages.

Fra Endringslidelse - til Forandring fryder

I dette foredraget ser vi på "Endringsledelse" med nytt blikk. Bastian utfordrer tradisjonell forståelse med et omvendt perspektiv på endring i kunnskapsbedrifter. Han tar utgangspunkt i individets ledelse av egne tanker og atferd. Selvledelse gir et bedre liv og høyere produktivitet. Foredraget gir en oppfriskende forståelse av en pedagogisk tilnærming som tilrettelegger medarbeideres egne oppdagelser og ønske om endring. Vi snur pyramidene.

Målinger som fremmer talenter i fremtidens organisasjoner

Bastian deler her sine erfaringer med å ha jobbet med målinger nasjonalt og internasjonalt de siste tyve årene. Han gjennomgår alt fra myter, kvakksalveri, "tung" analyse til HR strategi og evidensbaserte målinger på en måte som utfordrer både praktikere, analytikere og akademikere. Hans tre bøker er praktiske håndbøker som forenkler det komplekse.

Forventningsdialogen

Er det godt nok å snakke ordentlig sammen en til to ganger i året? Vi vet at medarbeidersamtaler virker mot sin hensikt - særlig for de som presterer godt. Men MAS er godt forankret i lovverk og praksis. Bastian utfordrer i dette foredraget våre vante forestillinger. Og han introduserer en ny måte å øke effekten av samspillet mellom leder og medarbeider. Forventningsdialogen er en hyppig dialog mellom leder og medarbeider om fremmer energi og prestasjoner.

MeetEnergy - Møteledelse

Hvor mye tid bruker dere på møter? Hvor mye energi har dere på vei ut av møtene deres? Hvor mange har ikke opplevd å kaste bort tid på møter? I dette foredraget/seminaret kan du lære, og gjerne også trene på hvordan dere enkelt kan lede og gjennomføre bedre møter. Du vil spare masse tid, bli mer produktiv og få mer respektert av møtedeltagerne. Etter denne sesjonen vil dere fremover få mer energi på vei ut av møtene, enn inn.

2024 © Talerlisten AS