Tema: Lederkommunikasjon

Jan Wiese

Ledelse, læring og bedre samspill på jobben

Nina Riibe

Tidligere toppleder, nå partner i Considium

2019 © Talerlisten AS