Foredrag om Lederkommunikasjon

Jan Wiese

Ledelse, læring og bedre samspill på jobben

2019 © Talerlisten AS