Foredrag om Lederkommunikasjon

Anna Ekblom

Personlig kommunikasjon, retorikk og presentasjonsteknikk

2023 © Talerlisten AS