Foredrag om Lederkommunikasjon

Maria Nymo

Ledelse av Generasjon Z og Millenniumsgenerasjonen

2023 © Talerlisten AS