Foredrag om Lederkommunikasjon

Lisa Wade

Boss eller Buddy? Foredrag om ledelse og medarbeiderskap

Elaine Eksvärd

Retorikk-guru, ledertrener og en av Sveriges mest anerkjente foredragsholdere

Maria Nymo

Ledelse av Generasjon Z og Millenniumsgenerasjonen

2024 © Talerlisten AS