Bård Norheim og Joar Haga

Forskere, holder foredrag om retorikk og ledelse

Fra kr 17.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Bård Norheim og Joar Haga

Bård Norheim og Joar Haga (NLA Høgskolen og VID) har gjennom flere år forsket på hvordan en leder bør tale for å framstå troverdig og overbevisende – i møte med ansatte, kunder og et videre publikum. I boken The Four Speeches Every Leader Has to Know (2020) har de identifisert fire ulike taletyper som alle ledere bør kunne – åpningstalen, bøddeltalen, trøstetalen og avskjedstalen. I boken Kunsten å tale til nordmenn – en håndbok(2021) gir de hjelp til den som vil lære seg kunsten å tale overbevisende, effektivt og med troverdighet til et norsk publikum. Med utgangspunkt i forskningen og bøkene tilbyr de inspirerende og tankevekkende foredrag og kurs som hjelper deg til å utvikle deg som formidler og til å tale slik at du kan framstå troverdig og overbevisende. De kan gjerne også «skreddersy» opplegg for foredrag eller kurs ut fra tematikken lederskap og retorikk.

Hjemsted
Vestland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Bård Norheim og Joar Haga

Ledelse som lidelse: Hvordan skal en leder tale for å framstå troverdig og overbevisende?

Gjennom eksempler fra kjente taler gis det en innføring i de fire talene alle ledere bør kunne – åpningstalen, bøddeltalen, trøstetalen og avskjedstalen – og tips til hvordan du kan utvikle deg som taler for å framstå troverdig og vekke tillit. https://vimeo.com/357448216/1a3c199f9a

Hvordan bli en bedre taler på 30 minutt?

Enhver taler må bygge og utvikle sin egen retoriske «garderobe». I denne garderoben finnes det sett av roller, kroppsspråk, gester, fortellinger, historier, metaforer og symboler som du kan bruke for å treffe publikums hjemme med din tale i en gitt situasjon. I dette humoristiske og interaktive foredraget får du tips til hvordan du kan bygge og utvikle din retoriske garderobe. Foredraget tilpasses målgruppen gjennom eksempel og involvering av tilhørerne. https://vimeo.com/373481858/e31df97

Kunsten å tale til nordmenn

I dette foredraget tar vi for oss hva som skal til for å lykkes med kommunikasjon i Norge. Hva må en ta særlig hensyn til for at et budskap skal treffe nordmenns hoder og hjerter når en taler, det være seg på arbeidsplassen, etter små og store tragedier, eller i forbindelse med merkedager og feiringer? Gjennom eksempler på vellykkede taler til et norsk publikum – fra Fridtjof Nansen til Petter Northug – gir foredraget humoristisk og ettertenksom hjelp til den som vil utvikle seg som formidler.

Kurs med Bård Norheim og Joar Haga

Skriv din egen avskjedstale! Hvordan bli en bedre leder med utgangspunkt i din egen (tenkte) avskjedstale.

Hva skal du si når du slutter i en jobb, og hvordan kan refleksjonen om avskjeden din bidra til å utvikle deg som leder her og nå? Enhver bedrift eller organisasjon har et «legacy» - en arv – som det er helt avgjørende at noen identifiserer og aktiverer slik at flere vil bidra til å utvikle organisasjonen. Din tenkte avskjed som leder kan være en god «syretest» på hva som er organisasjonen eller bedriften du leder sitt «legacy».

Kunsten å tale til nordmenn

I dette kurset tar vi for oss hva som skal til for å lykkes med kommunikasjon i Norge. Vi øver på hva en formidler må ta særlig hensyn til for at et budskap skal treffe nordmenns hoder og hjerter, det være seg på arbeidsplassen, etter små og store tragedier, eller i forbindelse med merkedager og feiringer. Gjennom å analysere vellykkede taler til et norsk publikum og arbeide med egen formidling gir kurset konkret hjelp til den som vil utvikle seg som formidler.

2024 © Talerlisten AS