Foredrag om Kommunikasjon

Frank Wedde

Hjernetrener, foredragsholder og forfatter

Petter Gulli

Bærekraft møter markedsføring og kreativitet

2019 © Talerlisten AS