Tema: Kommunikasjon

Torunn Meyer

Skuespiller, snakker om presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk

Frank Wedde

Hjernetrener, foredragsholder og forfatter

2018 © Talerlisten AS