Foredrag om Krisekommunikasjon

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2019 © Talerlisten AS