Claus Sonberg

Claus Sonberg

Partner i Zynk, ekspert på lederkommunikasjon

NOK 25.000,- per time

Send forespørsel

Om Claus Sonberg

Claus Sonberg er en erfaren leder, rådgiver og kommunikasjonsekspert med gode formidlingsevner. Han er svært sterk på scenen og får alltid gode tilbakemeldinger på både innhold og form. Relevant erfaring og perspektiver på ledelse og kommunikasjon i endringsprosesser, strategiimplementering, kulturbygging, krisehåndtering og topplederes omdømme. Leder Zynk Leadership & Communication og er styremedlem i TV 2.

Foredrag

Leder- og endringskommunikasjon

Hvordan sikre gjennomføringskraft i strategiimplementering og endringsprosesser? Hvordan bidra til at linjeledelsen gjør budskapene til sin egne og kommuniserer på en måte som får medarbeiderne med på laget?

Toppleders omdømme

Hvordan bygge en tydelig posisjon og et godt omdømme for toppleder og øvrige ledere? Hva er de viktigste strategiene, budskapene og arenaene for posisjonering av ledere?

Effektiv kriseledelse

Erfaringer og refleksjoner fra håndteringen av noen av de mest alvorlige og komplekse krisene som har rammet virksomheter i Norge og Norden.

Effektive endringsbudskap

Hva kjennetegner effektive endringsbudskap. Hvilke budskap egner seg i ulike faser av en endringsprosess og hvordan kommunisere når man ikke har noe nytt å si?

Talerlisten mener

Claus er en av enerne i norsk kommunikasjons-bransje, og en fremragende fagmann og formidler. Han er tydelig, konkret og behagelig å høre på, og flink til å involvere sitt publikum.

2018 © Talerlisten AS