Foredrag om PR Public Relations

Nils Apeland

Drivende inspirator og lidenskapelig formidler

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2024 © Talerlisten AS