Foredrag om PR Public Relations

Nils Apeland

Kommunikasjon, formidling, presentasjonsteknikk

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2023 © Talerlisten AS