Marianne Melfald

Marianne Melfald

Beredskapsleder, ekspert i krisekommunikasjon

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Marianne Melfald

Hva gjør du når krisen først oppstår? De fleste føler seg sikre på at dramatiske hendelser er noe som rammer alle andre. Men samfunnssikkerhet og beredskap bør stå høyt på agendaen i alle offentlige og private virksomheter, mener Marianne Melfald som er utdannet beredskapsleder. Hun presenterer gjennom foredrag og workshops hvordan alle kan gjøre NOE. Hun brenner for proaktiv stabsmetodikk som sikrer en målrettet håndtering. Gjennom konkrete sjekklister og relevante caser gjør Melfald det enkelt å bli raskt bedre både i beredskap og krisekommunikasjon. Melfald har jobbet bredt med kommunikasjonsfaget i over 25 år – både som kommunikasjonsdirektør og som rådgiver i de største konsulentselskapene i Norge. Hun har selv stått i mediestormen, og har som konsulent bistått toppledere, styrer, ledergrupper og kommunikasjonsavdelinger både i fredstid og kriser. Hun foreleser ved høyskoler og jobber tett med norske virksomhet i deres beredskapsarbeid, inkl. talspersontrening.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Marianne Melfald

Beredskap og krisehåndtering - Er du forberedt?

God beredskapsledelse handler om å forberede seg på det verste og stille så godt forberedt som mulig. Her får du en gjennomgang av grunnleggende prinsipper for god krisehåndtering, introduksjon av proaktiv stabsmetodikk som ledervektøy, prinsipper for god krisehåndtering, hvordan samordne alle dine interessenter, hvordan utvikle gode budskap og ikke minst ta vare på de berørte, samt media som kjapt banker på.

Krisekommunikasjon – hvordan snu en krise til en mulighet?

Hvordan komme styrket ut av enn krise – gjennom god kommunikasjon? Foredraget tar deg igjennom hva som forventes i de ulike fasene av krisen og hvorfor media har rett til å kreve at du fyller en profesjonell rolle, selv når det blåser. Budskapsutvikling og kanalvalg, risikokommunikasjon hvor form og tone er avgjørende, samordning alle dine interessenter, suksesskriterier pressekonferansen, bruk av sosiale medier i en krise og ikke minst talspersonrollen; hvordan framstå tillitsvekkende foran kamera. Endelig format, innhold og pris tilpasset oppdragsgiver.

Overbevisende kommunikasjon

Dette kurset kan tilpasses både til halvdag og heldag. Kurset er inndelt i tre deler: 1. Formulere. Modeller for stram budskapsutvikling med tanke på salg. Telefontrening; test eget manus; formulere ide og sikre avtale om kundemøte. 2. Formidle. Retorikk / argumentasjon / presentasjonsteknikk. Trening på å formidle eget produkt/tjeneste på talerstolen eller i kundemøte. 3. Overbevise. Finslipe argumentasjon og kameratrening med media som kontekst.

2024 © Talerlisten AS