Tema: Kroppsspråk

Frank Wedde

Hjernetrener, foredragsholder og forfatter

Torunn Meyer

Skuespiller, snakker om presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk

Kris Kon

Kris Kon

Inspirator og mystery entertainer

2019 © Talerlisten AS