Cecilie Rochstad

Bygger roboter og resultater

Fra kr 11.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Cecilie Rochstad

Cecilie Rochstad har gjennom sin karriere skapt enestående resultater innen salg og ledelse, gjennom å skape godt arbeidsmiljø, digitalisering og målstyring. Hennes mål er å kunne hjelpe andre med å lære viktige tips og triks i hvordan du og din bedrift kan skape store resultater. Hun vi gi bort spesifikke verktøy for hvordan man skal finne motivasjon, hvordan bruke kroppsspråk for å forstå andre, eller bli forstått. Hun har jobbet med salg og markedsføring de siste tretten årene på toppledernivå. Hun har blant annet økt antall innmeldinger i en arbeidsgiverorganisasjon med 260% gjennom SOME, salg og nye it strukturer. Hun økte antall tilbud via 14 salgsavdelinger ut til kundene med 360%, med å få de ansatte til å finne egen motivasjon og bruke it struktur riktig. Hun har også som prosjektleder bygget den første autonome roboten som sitter i sikker sone i kommunal sone som saksbehandler. Dette roboten vil bli grunnlaget for videre effektivisering i det kommunale i Oslo. Hun jobber nå som leder for innkjøp i tre kommuner, der miljø, effektivisering og digitalisering står i fokus, i tett sammenheng med motivasjon av ansatte.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Cecilie Rochstad

Arbeidsglede, hvordan jobbe godt i team og hvordan finne tilbake motivasjonen på arbeidsplassen

Ett litt lengere foredrag med arbeidsoppgaver for de ansatte med større aktivitet og arbeidsoppgaver for de ansatte. Vi går igjennom arbeidsglede, hvor viktig dette er for dine medarbeidere og deg selv. Vi ser på hvordan vi kan hjelpe eget team å prestere bedre. Vi jobbet med motivasjon, og at de ansatte skal klare å finne egen indre motivasjon. Vi jobber med arbeidsoppgaver der de selv skal klare å finne hva som motiverer dem, og hva som driver dem.

Kvinner og ledelse og hersketekniker

Foredraget tar for seg kvinner i ledelse. Jeg driver selv en blogg som heter alternativ karrierremamma. Kvinner kan være både en god mamma, OG en rivende dyktig karrierrekvinne. Kvinner trenger ikke være en av delene. Jeg viser litt til statistikk med kvinner i lederstillinger, jeg viser til hvordan mange kvinner opplever hersketeknikker mer enn det motsatte kjønn. Jeg går gjennom de ulike hersketeknikkene, hvordan gjennkjenne dem og bekjempe

Digitalisering, robotisering og morgendagens marked

Ett foredrag om hvordan jeg har økt salg, økt farten på salgsavdelinger jeg har hatt ansvar for, økt antall tilbud ut mot kunden og skapt store resultater med å bygge opp gode it systemer og robotprosesser. Avslutningsvis, hvordan ser arbeidsmarkedet ut om ti år fra nå

Arbeidsglede, arbeidsmotivasjon, stress og trivsel på arbeidsplassen

Hva er arbeidsglede, hva betyr dette for den ansatte, og for arbeidsgiveren. Hva gjør arbeidsglede for effektiviteten på en arbeidsplass. Hvordan kan man skape arbeidsglede. Hvordan skal du finne arbeidsmotivasjon og egenmotivasjon? Hvordan kan stress påvirke denne prosessen. Gode og effektive tips for å skape arbeidsglede og øke arbeidsmotivasjon på arbeidsplassen. Hva gjør stress med disse faktorene, og hvordan bekjempe stresset slik at arbeidsglede og effektivitet kan få plass

Hvordan bli en relasjonsbygger

Hvordan styre kunden med åpne/ lukkede spørsmål. Hvordan øke kvaliteten på gode relasjoner, hvordan lese kroppsspråk, hvordan skape en rask relasjon. Her legger jeg gjerne inn mange arbeidsoppgaver som bevisstgjør og lærer dem mye om det å bruke eget kroppsspråk, og ikke minst lese andres kroppsspråk. Dette vil både gi de ansatte en større forståelse av hvordan de selv blir oppfattet av andre, hvordan de kan lese andre bedre, og ikke minst skape raskere og bedre relasjoner med andre mennesker.

Kurs med Cecilie Rochstad

Den store salgsprosessen med goal setting, metode og motivasjon som fokus

Ett eget kurs der vi ser på salgsprosessen rent faglig. Jeg er nøye i opplæringen av goal setting. Dette er en prosess der jeg lærer bort viktigheten av å sette mål, og hvordan man bør sette de.. Etter dette gjennomgår de ulike salgsmetodene som for eksempel kroppsspråk, speiling, stemmebruk, åpne og lukkede spørmål samt closing. Til slutt ser vi på motivasjon og viktigheten av å ha motivasjonen i bånn som selger. Kurset tar ca to timer, og avluttes med rene arbeidsoppgaver

Dyptgående kurs i kroppspråk og stemmebruk i møte med kunden.

Dette kurset gjelder både mot telefonsalg, kundeservice, butikksalg og i rene b2b kundemøter. Her går jeg dyptgående inn i hvordan man kan lese kroppsspråketog stemmen til kunden. Her går jeg gjennom alle kroppspråkene, hva de ulike faktene betyr, og hvordan man kan lese dette. Gjennom dette kurset vil man lære hvordan man kan lese om kunden er oppriktig, ærlig, om kunden liker det du sier, når selger bør forklare mer dyptgående mm. Jeg vil lære bort alle hemmelige triks i boken

Fremtidens marked- Intervjuertips, og hvordan få seg den nye drømmejobben

Etter flere år som nasjonal salgssjef i bemanningsbransjen, samt fartstid i NAV, har jeg laget ett spesifikt kurs som er myntet på alle de som vil inn i arbeidslivet igjen. Hvordan ser fremtidens marked ut, hvordan kan du selge deg selv inn som en ressurs inn i de ulike kanalene, cv tips, motivasjonstips, og hvordan vinne på selve intervjuet.

2024 © Talerlisten AS