Foredrag om Måloppnåelse og mestring

Troels Mathisen

Motivator: Utfordrer hvordan du ser på og står i endring

Frank Wedde

Frank Wedde

Hjernetrener, snakker om hurtig læring og vane-endring

Rowegians

Atlanterhavsroere om samarbeid og lagånd

Thomas Lone

Eventyrer og sivilingeniør som snakker om målsetting og gode vaner

2022 © Talerlisten AS