Foredrag om Måloppnåelse og mestring

Troels Mathisen

Motivator: Utfordrer hvordan du ser på og står i endring

Thomas Lone

Eventyrer og sivilingeniør som snakker om målsetting og gode vaner

Frank Wedde

Frank Wedde

Hjernetrener, snakker om hurtig læring og vane-endring

Rowegians

Atlanterhavsroere om samarbeid og lagånd

2023 © Talerlisten AS