Foredrag om Måloppnåelse og mestring

Troels Mathisen

Motivator: Utfordrer hvordan du ser på og står i endring

Thomas Lone

Eventyrer og sivilingeniør som snakker om målsetting og gode vaner

Rowegians

Rowegians

Atlanterhavsroere om samarbeid og lagånd

Frank Wedde

Frank Wedde

Hjernetrener, snakker om hurtig læring og vane-endring

2024 © Talerlisten AS