Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Foredrag om Måloppnåelse og mestring

Frank Wedde

Frank Wedde

Hjernetrener, foredragsholder og forfatter

Rowegians

Atlanterhavsroere om samarbeid og lagånd

2020 © Talerlisten AS