Foredrag om Måloppnåelse og mestring

Atle Trodal

Ledelse, motivasjon, personlighet, forfatter

2019 © Talerlisten AS