Rune Almås Larsen

Inspirasjon, livsmestring, selvledelse og utviklingsmiljø

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Rune Almås Larsen

Hva er det som gjør at noen lykkes, er det flaks, drivkraft, eller holdning?

Rune Almås Larsen har oppnådd beundringsverdige resultater i eget liv. Nå formidler han Slagprosa. I et foredrag med Rune får du servert en miks av livsvisdom, mestring og glede – alt med et glimt i øyet.

SlagkraftigeRune holder inspirasjonsforedrag om mestringskompetanse. Rune ønsker å tenne en indre motivasjon som mobiliserer egne resurser til å gripe muligheter. Han fremmer det å skape gode vekstvilkår i et utviklingsmiljø, for å oppnå resultater.

Rune benytter eksempler til refleksjon rundt gjenkjennelser. Hans formål er å fremkalle noen løsninger fra underbevistheten til sitt publikum, skape et fundament til videre selvutvikling.

Inspirator
Humor
Hjemsted
Nordland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Rune Almås Larsen

Slik skaper du et godt samhold og utviklingsmiljø

- Rune er opptatt av å skape gode vekstvilkår og et solid utviklingsmiljø Dette foredraget er tuftet på erfaringer fra de mange kampene Rune har stått i. I dette foredraget legger Han vekt på verdien av inkludering for å skape samhold og utvikling.

Selvutvikling | Slagkraftig utvikling

Rune har hatt trehjerneslag, men han har jobbet og trent seg tilbake til et godt liv. Hans pågangsmot er imponerende, og hans engasjement har forbløffet mange. I dette foredraget, gjort mulig gjennom slagkraftig utvikling, forteller Rune hvordan du kan tenke og handle slagkraftig når livet går deg imot. Rune viser gjennom sin egen historie hvordan vi kan utvikle oss til bedre mennesker og medmennesker, og skape et bedre vekstmiljø for oss selv. Han serverer 7 konkrete råd for utvikling.

inspirasjon | Fornybar Mestring

Dette er et informativt foredrag som skaper perspektiver til læring. Foredraget passer for alle som trenger inspirasjon til å nå sitt utviklingspotensial. I dette foredraget gir Rune en innføring i hvordan små justeringer og liten innsats over tid skaper resultater.

Utvikling | LAGE GULL AV GRÅSTEIN

Hva ville du ofret for å få tilbake tilgangen til å leve eget liv? Med dette foredraget ønsker jeg å avklare spørsmålet- «Hva er det som gjør at noen lykkes? Flaks, drivkraft, eller holdning?» Lærdommen er overførbar til flere aspekter i livet.

Kan en krise gi grobunn til nye muligheter?

Dette foredraget er et bevis på hvordan god selvledelse skaper resultater. Her forsøker Rune å inspirere til livsendring og personlig utvikling gjennom å skape håp og gi rom til refleksjoner og ettertanke.

Talerlisten mener

Rune er en unik foredragsholder. Han formidler sin historie med drama, innsikt og kloke refleksjoner, på en lavmælt og fin måte. Det er både læring og inspirasjon å hente når Rune snakker, og hans foredrag inneholder også humor og selvironi.

2024 © Talerlisten AS