Rune Almås Larsen

Mba, inspirator og forfatter

Fra 12.500,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Rune Almås Larsen

SlagkraftigeRune har prosjektledet egen rehabillitering etter tre hjerneslag. Nå ønsker han å inspirere næringslivet, idretten og personell til utvikling og vekst. Hans erfaringer har inspirert mange og er nyttig kunnskap til alle i en utviklingsfase. -Han er en kognitiv begavet dyslektiker med bokutgivelse ,skrevet med en tommel på mobil. Rune har tross dysleksi tatt en master på et fremmed språk med fordypning i entreprenørskap. – Gründeren i han har en drivkraft og gjennomføringsevne som er beundringsverdig. Rune besteg Aconcagua(6962 Moh) i 2011. I et foredrag med Rune Almås Larsen får du. – inspirasjon til utvikling og verdiskaping gjennom et budskap der Rune kapitaliserer egen kompetanse og erfaring. Han åpner for nye perspektiver og rom til ettertanke, gjennom å benytte egen humankapital og lett forståelige analogier til å formidle sitt budskap. Rune vektlegger å -skape gode vekstvilkår i et utviklingsmiljø. -Mobilisere egne ressurser til å: oppnå resultater.

Foredrag med Rune Almås Larsen

OMSTILLING | Den gyldne omvei

Vi har ingen garantier i livet.  over 20% av mitt livet har Rune omstilt seg etter at rammebetingelsene har endret seg. «Den gyldne omvei». En omvei byr ofte på bedre alternativer. Rune sier et klart Nei til Snarveier som han ser på som et selvbedrag.  Han fokuserer heller på aksept og deretter rehabilitering/gjenoppbygging gjennom mestring og en positiv holdning, griper mulighetene. Andre kan bygge trappen, men du må selv trå inn i den. Han tar utgangspunkt i et solid fundament.

Selvutvikling | Slagkraftig utvikling

Rune har hatt trehjerneslag, men han har jobbet og trent seg tilbake til et godt liv. Hans pågangsmot er imponerende, og hans engasjement har forbløffet mange. I dette foredraget, gjort mulig gjennom slagkraftig utvikling, forteller Rune hvordan du kan tenke og handle slagkraftig når livet går deg imot. Rune viser gjennom sin egen historie hvordan vi kan utvikle oss til bedre mennesker og medmennesker, og skape et bedre vekstmiljø for oss selv. Han serverer 7 konkrete råd for utvikling.

Behovsrettet | Skreddersøm

Med utgangspunkt i slagkaftigeRunes erfaring kan han skreddersy nye foredrag spesialtilpasset dine behov. Foredrag kan spisses inn mot ulike tema som; mestring, måloppnåelse, drivkraft, fordommer, livsglede, prosjektledelse, krisehåndtering og omstilling. Rune har tilegnet han en tverrfaglig humankapital som gjør at han ser løsninger, synergier og verdiskaping på tvers av bransjer.

Utvikling | LAGE GULL AV GRÅSTEIN

Hva ville du ofret for å få tilbake tilgangen til å leve eget liv? Med dette foredraget ønsker jeg å avklare spørsmålet- «Hva er det som gjør at noen lykkes? Flaks, drivkraft, eller holdning?» Lærdommen er overførbar til flere aspekter i livet.

Måloppnåelse | Bli bekvem utenfor komfortsonen

Etter å ha omstilt seg kontinuerlig de siste 8 årene, har SlagkraftigeRune eliminert mange mentale barrierer og blitt bekvem utenfor komfortsonen. I dette foredraget forteller Rune hvordan han har utfordret komfortsonen for å utvikle seg. Det er et nødvendig onde om du ønsker å endre noe. Er det bare vondt i viljen som lager unnskyldninger til å forbli i komfortsonen? Rune ønsker her å inspirere til å kurere vondt i viljen.

Rune Almås Larsen har 12 vurderinger

Morten Røstberg

26. november 2021

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

6

Rune loset oss gjennom en sterk og inspirerende historie og om hvordan han har kjempet seg tilbake i livet etter to hjerneslag. Meget flink å formidle sitt brukerperspektiv av helsevesenet, og hvordan han har vært koordinator for sin egen rehabiliteringsprosess. Vil nok være bra for andre med funksjonstap og større helseutfordringer å høre Rune sin historie 😊

Anne Berit Gransjøen

4. oktober 2021

Norges Blindeforbund

6

Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Rune Almås Larsen ved noen anledninger. Han deler av alle sine erfaringer, både gode og dårlige, og har en egen evne til å røre mennesker rundt seg. Rune er strategisk i sin måte å holde foredrag på, framstår som godt jordet og bruker erfaringene sine på en humoristisk og klok måte. Rune er troverdig og til inspirasjon for andre mennesker. Han viser tydelig at det går an å leve et godt liv på tross av funksjonsnedsettelsen han har.

Gro-Helen Andersen

17. september 2021

Hurdal Syn og Mestringssenter / Blindeforbundet

Rune Almås Larsen har igjen inspirert kursdeltagere med hjernerelaterte synsskader, ved Hurdal Syn og Mestringssenter. Jeg var ikke selv tilstede på hans foredrag denne gangen, men spurte deltagerne om de ville gi noen tilbakemeldinger. De rosende ordene var mange: Motiverende, gjenkjennbart, han har en god humor midt i alt som er. «Rune overførte positiv energi» «Rune gir deg håp!» Vi ser at Rune Almås Larsen er en så god formidler av livsglede og vil bruke han videre på våre HRS Start kurs.

Vebjørn Hanssen Midttun

16. september 2021

Hurdal syn- og mestringsenter

6

Som dobbel slagpasient selv var det veldig godt å se hvor mye Rune har fått til i livet, sjøl etter sin egen Best før dato!(😉). Foredraget på Hurdal syn- og mestringsenter var både underholdene, lærerikt og motiverende for en som står midt i det Rune har vært igjennom. Håper på å få se Rune holde et nytt foredrag seinere i livet, da dette er en mann som sprer livsglede rundt seg 😃

Ellen Trondsen

25. januar 2021

NORGES HANDIKAPFORBUND

6

I en korona preget tid med bortfall av fysiske møteplasser hadde Norges Handikapforbund (NHF) gleden av å ha Rune Almås Larsen med i et av våre webinarer vedrørende psykisk helse og stressmestring. Med utgangspunkt i egen livshistorie leverte den slagkraftige Rune et tankevekkende foredrag om mot, livsglede og hvilke grep som kan gi den gode følelse av mestring. Fritt for klisjeer ble vi påminnet om viktigheten av å knuse fordommer, flagge det vi ønsker å oppnå og at en krise kan være starten på noe godt. Rune inspirerer med et budskap alle kan dra nytte av og foredragets introduksjon av Krisefeen som en metode og verktøy for stressmestring og motivasjon ble svært godt mottatt av deltagerne. Stor livsvisdom og engasjement slår aldri feil. Rune kan kunsten å formidle, vi kan trygt anbefale Rune Almaas Larsen.

Ragnhild Knai

7. oktober 2020

Norges Blindeforbund

5

Rune Almås Larsen har vært på Hurdal syn- og mestringssenter med sitt foredrag «Lage gull av gråstein». Med sin sterke historie, var det lett å bli berørt som tilhører. Rune ,med sin væremåte og formidlingsevne, gjør historien levende og jeg som tilhører opplevde å komme nært innpå hans reise. Dette ble en opplevelse som jeg tar med meg videre. Jeg vil anbefale alle høre Rune holde foredrag.

Helen Crabtree Sørra

2. april 2020

Sigridkongressen 2020

6

«Bak fasaden – ingen er det du ser» var tittelen på årets Sigridkongress i Sandnessjøen. Foran ca 350 damer og noen menn, leverte Rune en sterk og tankevekkende historie om hvordan han har klart å reise seg etter to slag. «Er det bare det andre ser som definerer meg som person?» Rune tok oss med på reisen fra toppturen til Aconcagua, til nedturene som fulgte etter to slag, til nye toppturer gjennom rehabilitering og å komme seg ut av rullestolen. Rune er en dyktig formidler og historieforteller med humor og ord til ettertanke.

Odd Arnold Skogsholm

19. februar 2020

Alstahaug kommune

6

Dette er historien om hvordan sterk livskraft og evnen til aldri å gi opp kan gi utrolige resultater. Rune formidler en ærlig og sterk historie om hvordan han bokstavelig talt var på toppen av livet da han fikk et hjerneslag, og på tur mot toppen igjen fikk han et nytt. Rune gir seg imidlertid aldri. Gjennom foredraget tok han oss med på en ærlig reise gjennom både opp- og nedturer, godt ispedd både humor, alvor og en god dose selvironi.

Christina Moflag

18. februar 2020

Alstahaug kommune, psykisk helse og rus

6

Det var et tankevekkende og inspirerende foredrag Rune holdt på Sigridkongressen 2020. Foran en fullsatt sal fanget han publikum med sin sterke historie om å komme tilbake etter å ha vært nær døden to ganger. Ved bruk av selvironi, humor og alvor fikk han meg til å reflektere og føle takknemlighet over eget liv. Rune viser at med mål, pågangsmot og tålmodighet er det mulig å få bedre livskvalitet selv med et tilsynelatende håpløst utgangspunktet.
Rune har en historie å fortelle!

Anita Tangen Eliassen

31. januar 2020

Alstahaug kommune/Sandnes barnehage

5

Det var et gripende foredrag med en blanding av humor og alvor. En sterk historie om hvordan han har satt seg små mål og kommet seg sakte men sikkert tilbake til livet. Et levende eksempel på at man kan få til det meste bare er tålmodig og setter seg små mål underveis. Man går ut etter foredraget og har et annet perspektiv på livet.

Hege Torunn Hvalen

16. desember 2019

FGØS - NSF

5

Ingen vet hva morgendagen bringer. Et tankevekkende foredrag, holdt av en kar som bokstavelig talt vet hva det vil si å få livet snudd opp-ned over natten. Han har mobilisert krefter og humør og har trent seg opp etter to slag. Alle kan ha noe å lære av hans evne til å bygge seg opp mentalt og tro at «jeg kan», hvordan han målbevisst jobber og også av hans egne erfaringer som pasient i vårt helsevesen. Her er det lærdom å hente, for helsepersonell og andre, både faglig og menneskelig. «De største gleder i livet består i å utrette hva folk sier du ikke vil klare!» (Rune Almås Larsen)

Beate Gjessing

12. desember 2019

Nordland fylkeskommune, brønnøysund vgs

5

Dette var et flott foredrag,med mye rom for refleksjon. Vi fikk ta innover oss alvoret og mye kunnskapspåfyll ispedd humor. Passet perfekt for elever og lærere innen helse-og oppvekstfag i videregående. Vi fikk virkeliggjort mange av utfordringene son slagpasienter har og fikk økt kunnskap om viktigheten av å sette av tid og gi rom for å få forstå. Rune viste at pågangsmot og motivasjon spiller en svært viktig rolle for å beholde og skape økt livskvalitet. Et kraftig ,nært, følelsesladet og også humoristisk foredrag. Anbefales alle som vil lære mere om det å leve med sykdom. Mvh Beate, rådgiver i videregående skole.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS