Rune Almås Larsen

Inspirasjon, livsmestring, selvledelse og utviklingsmiljø

Fra kr 12.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Rune Almås Larsen

SlagkraftigeRune har prosjektledet egen rehabillitering etter tre hjerneslag. Nå ønsker han å inspirere næringslivet, idretten og personell til utvikling og vekst. Hans erfaringer har inspirert mange og gir håp til alle i en utviklingsfase. Rune er en kognitiv begavet dyslektiker med bokutgivelse, skrevet med én tommel på mobil. Tross dysleksi har Rune tatt en master på et fremmed språk, med fordypning i entreprenørskap. Gründeren i Rune har en drivkraft og gjennomføringsevne som er beundringsverdig. I 2011 besteg Aconcagua (6962 Moh). Et foredrag med Rune Almås Larsen gir deg inspirasjon til utvikling og verdiskaping gjennom et budskap hvor Rune kapitaliserer egen kompetanse. Han åpner for nye perspektiver og gir rom til ettertanke ved å benytte egen humankapital og lett forståelige analogier til å formidle sitt budskap. Rune vektlegger det å skape gode vekstvilkår i et utviklingsmiljø, samt å mobilisere egne ressurser for å oppnå resultater.

Foredrag med Rune Almås Larsen

Slik skaper du et godt samhold og utviklingsmiljø

- Rune er opptatt av å skape gode vekstvilkår og et solid utviklingsmiljø Dette foredraget er tuftet på erfaringer fra de mange kampene Rune har stått i. I dette foredraget legger Han vekt på verdien av inkludering for å skape samhold og utvikling.

Selvutvikling | Slagkraftig utvikling

Rune har hatt trehjerneslag, men han har jobbet og trent seg tilbake til et godt liv. Hans pågangsmot er imponerende, og hans engasjement har forbløffet mange. I dette foredraget, gjort mulig gjennom slagkraftig utvikling, forteller Rune hvordan du kan tenke og handle slagkraftig når livet går deg imot. Rune viser gjennom sin egen historie hvordan vi kan utvikle oss til bedre mennesker og medmennesker, og skape et bedre vekstmiljø for oss selv. Han serverer 7 konkrete råd for utvikling.

Behovsrettet | Skreddersøm

Med utgangspunkt i slagkaftigeRunes erfaring kan han skreddersy nye foredrag spesialtilpasset dine behov. Foredrag kan spisses inn mot ulike tema som; mestring, måloppnåelse, drivkraft, fordommer, livsglede, prosjektledelse, krisehåndtering og omstilling. Rune har tilegnet han en tverrfaglig humankapital som gjør at han ser løsninger, synergier og verdiskaping på tvers av bransjer.

Utvikling | LAGE GULL AV GRÅSTEIN

Hva ville du ofret for å få tilbake tilgangen til å leve eget liv? Med dette foredraget ønsker jeg å avklare spørsmålet- «Hva er det som gjør at noen lykkes? Flaks, drivkraft, eller holdning?» Lærdommen er overførbar til flere aspekter i livet.

Kan en krise gi grobunn til nye muligheter?

Dette foredraget er et bevis på hvordan god selvledelse skaper resultater. Her forsøker Rune å inspirere til livsendring og personlig utvikling gjennom å skape håp og gi rom til refleksjoner og ettertanke.

2023 © Talerlisten AS