Tema: Teambuilding

Årets taler: foredragsholder AdrianLund

Adrian Lund

Motivator, komfortsone-ekspert, kjent fra 71° Nord

2018 © Talerlisten AS