Atle Øi

Atle Øi

Salg, salgsledelse, sponsing, teamutvikling

Fra kr 16.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Atle Øi

Atle Øi holder 4 kundetilpassede foredrag om salg, salgsledelse, sponsing og teamutvikling Atle er opptatt av at deltakere på foredragene skal sitte igjen med konkret kunnskap som både huskes, brukes og skaper resultater.

Foredragene er bygget på kompetanse, humor, historiefortelling og en god dose motivasjon

Atle er utdannet ved Oslo Handelshøyskole i ledelse, markedsføring, og økonomi og tok i 2013- 2015 en omfattende coachingutdannelse med sertifisering. I sine jobber som selger, salgssjef, salgsdirektør og adm.dir har salg alltid stått helt sentralt.

I 2023 kom boken hans «Jeg er en selger» ut på Hegnar forlag og har fått strålende mottakelse. Hans neste bok «Salgssjefen» kommer på samme forlag i 2024.

Ved siden av å holde foredrag, underviser Atle i markedsføring på Høyskolen Kristiania og jobber med utvikling av team som ikke har råd til å mislykkes hos Oppskvær AS. I løpet av 2024 vil salgsskolen AcSale sjøsettes som et eget satsingsområde i Oppskvær.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Atle Øi

Har du råd til å være en middels god selger?

Foredraget gir læring og inspirasjon gjennom humor, historiefortelling og en stor dose motivasjon. Foredraget er bygget på boken «Jeg er en selger» som kom ut på Hegnar bokforlag i 2023. Boken koster kroner 598 i bokhandelen men inngår i prisen på foredraget. Alle deltakere får et signert eksemplar. Foredraget er en investering i høyere omsetning.

Salgssjefen

Foredraget er bygget på boken «Salgssjefen» som kommer ut på Hegnar Bokforlag i 2024. Foredraget er rettet mot salgssjef, salgsdirektør og daglig leder som vil ha et tilpasset foredrag om hvordan både salgsavdeling og resten av bedriften skal ha kunden i fokus. Gjennom en coachende lederstil og tydelig tilbakemeldingskultur skal alle ansatte se på seg selv som selgere

Spons - respons

Lag, klubber, utøvere, kulturaktører, musikk korps og mange andre trenger sponsorinntekter til drift av sine mange aktiviteter. Ikke alle som får jobben med å skaffe sponsorer har erfaring eller overskudd til å gjøre en god jobb på området. Fagfeltet preges av mangel på kreativitet og kundefokus. Det er det mulig å gjøre noe med.

Team som ikke har råd til å mislykkes

Et team er ikke en avdeling hvor flere jobber med det samme. Team er satt sammen av mennesker som er gjensidig avhengig av hverandre og hvor hver enkelt må fylle ulike roller for at teamet skal lykkes. Foredraget er bygget på Belbin metoden som er et anerkjent og internasjonalt verktøy. Deltakere på dette foredraget vil få noen oppgaver i forkant dersom det er praktisk gjennomførbart.

Markedsføring for SMB-markedet

Gjennom å være lærer i markedsføring på Høyskolen Kristiania har jeg utviklet et kompendie kalt M45 -Markedsføring i praksis. Alle deltakere får kompendiet inkludert i prisen. Foredraget gir bedriften en oppskrift på hva som skal til i en praktisk markedsplan for å sikre at man beholder eksisterende kunder og i tillegg får nye.

2024 © Talerlisten AS