Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Foredrag om Endring og omstilling

Forandring fryder! Det er kontinuerlig behov for omstilling og endring. Særlig de siste årene har arbeidsmarkedet hatt behov for betydelig omstilling, som følge av den digitale revolusjonen. Ofte vet vi hva som bør gjøres, men hva skal til for å gjøre kunnskap om til handling?

Talerlisten tilbyr et stort antall rutinerte foredragsholdere som snakker om ulike sider ved endring. Klikk deg inn og utforsk vårt brede utvalg!

2020 © Talerlisten AS