Fredrik Thaulow

Fredrik Thaulow

Endringsledelse

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Fredrik Thaulow

Fredrik Thaulow er grunnleggende opptatt av menneskene i den digitale transformasjonen! Utdannet innen økonomi og markedsføring. Han har 45 års fartstid som leder i store bedrifter som Telenor, HP Norge, Aker Solution, Norsk luftambulanse og Nortura.

Fredrik er opptatt av at det teknologiske skiftet skjer så raskt og endringene kommer så ofte at det kan være vanskelig for organisasjoner og enkeltmenneske å henge med. Det gjennomføres dessverre mange dårlige endringsprosesser. Dette kan skape frustrasjon og bidra til å ødelegge et godt arbeidsmiljø. Men det finnes også vellykkede endringsreiser.

Fredrik har gjennom de siste 12 årene ledet flere store endringsprosjekter, og tatt med seg mye læring fra disse som han brenner for å dele med andre. Han deler velprøvde metoder, konkrete eksempler og nyttige verktøy som alle kan bruke. Dette tar han med seg i foredraget.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Fredrik Thaulow

Vellykkede endringer i et høyt endringstempo

Hvordan ivareta mennesket i den digitale transformasjonen og skape gode endringsprosesser? Vi er i en tid der virksomheters suksess i stor grad avhenger av evnen til å adoptere ulike former for endringer. Samtidig skal det hentes ut gevinster av endringer, og endringstakten er økende. Ikke mist skal dette ikke gå på bekostning av et god arbeidsmiljø. Mange er ikke klar over hvordan man med enkle midler kan øke sjansen for lykkes med endringsprosesser. Foredraget vil gi en økt bevissthet om hvordan mennesker reagerer på endringer, og hvordan ledelsen kan treffe grep som støtter opp under en god prosess for de ansatte. Gjennom enkel presentasjon av teori, koblet til relevante eksempler og nyttige verktøy økes bevisst på både suksessfaktorer og fallgruver. Fra foredraget får du med deg et rammeverk og praktiske sjekklister.

Bli en profesjonell styringsgruppe - Bli en profesjonell bidragsyter i prosjektstyrer

Prosjektene kan være komplekse og utfordringene kan fort stå i kø. Et profesjonelt prosjektsytre kan være forskjellen på suksess og fiasko. I dette foredraget ser vi nærmere på dynamikken mellom prosjektleder og prosjektstyret. Du blir mer bevist på din rolle, lærer gode teknikker for å kunne hjelpe og utfordre prosjektleder og finne prosjektets egentlige utfordringer, samtidig som du lærer å være en god støtte for prosjektleder. Med sjekklister blir du tryggere i rollen etter dette foredraget.

Presentasjonsteknikk - Enkel metode til inspirerende foredrag

Dette foredraget er beregnet på dere som har et faglig innhold dere vil presentere, men som kanskje trenger en ramme og pakke foredraget inni slik at dere vinner tilhørerne i større grad. I dette foredraget ser vi på hvordan dere enkelt kan lage en fengslende åpning, bygge opp en god struktur, unngå kjente fallgruver, og lage en oppsummering som tilhørerne husker. Gjennom konkrete eksempler, blir dere en tryggere og mer overbevisende foredragsholder.

Prosjektledelse - Et førstehjelpskurs

Mange gode fagpersoner blir satt til å leder prosjekter i bedriften. Det kan virke overveldende og ofte er det ikke helt uten risiko. I dette foredraget får du en enkel og nyttig innføring i faget, samt nyttige verktøy du kan ta med hjem, basert på Fredriks mangeårige erfaring. Du blir bevisst på viktige grep og kritiske fallgruver. Gjennom praktiske eksempler får du innblikk i ulike utfordringer innen prosjektledelse.

2024 © Talerlisten AS