Aase-Hilde Brekke

Aase-Hilde Brekke

Tverrfaglige kreative prosesser, verdensarven

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Aase-Hilde Brekke

Aase-Hilde Brekke foreleser fra fagområdene billedkunst, teater, pedagogikk og religionsvitenskap. Hun har 30 års erfaring fra å jobbe med tverrfaglighet, prosessledelse, kreativitet, kunst og kulturarv. Aase-Hilde er faglitterær forfatter og forsker på kunstens og kulturens betydning for helse og livskvalitet og på levende kulturarv og hun deltar i UNESCOs arbeid for bevaring av verdensarven.

Aase-Hilde har en unik innsikt i tverrfaglige kreative prosesser som kunstner, prosessleder i innovasjonsprosesser og mentor innenfor selvutvikling. Aase-Hilde er lidenskapelig opptatt av utviklingsprosesser, og med en egen evne til å skape dialog, og engasjement bidrar hun til endring når hun jobber med ulike utfordringer i team og grupper. Metodikken preges av idéskaping, improvisasjon, bruk av eventyr og visuelle uttrykksformer.

Aase-Hilde har b.la. jobbet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nasjonalt senter for kultur og omsorg, Norsk Kulturskoleråd, Norske Kunstforeninger, Nasjonalmuseet, NTNU og Holocaustsenteret. Hun har stilt ut kunst i USA, Tyskland, England, Frankrike (Carousel du Louvre, Paris) og har mottatt prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet, Forskningsrådet, UD m.fl., for sitt arbeid. Hun fikk audiens med Dalai Lama, da hun gjennomførte feltarbeid om tibetansk rituell maskedans i India. Aase-Hilde er kjent for sitt sterke samfunnsengasjement og for å jobbe med inkludering.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Aase-Hilde Brekke

Kunst, inkludering og kreativitet

I foredraget får du høre om hvordan tverrfaglighet, kunst og kreativitet kan benyttes for å skape inkluderende læringsmiljø. I prosjektet "Leve i håpet" skapte rusavhengige ungdommer teater, video og billedkunst. I foredraget lærer dere mer om hvordan dere selv kan utløse de 10 ressursnøklene i sosialt arbeid. Metodene kan benyttet for inkludering, mot mobbing og for bedring av det sosiale miljøet. Foredraget passer for grupper som ønsker en sosial endring, eller inspirasjon i eget arbeid.

Kunstens, kulturens betydning for helse og livskvalitet

I foredraget får dere lære om nyere forskning som forteller om hvordan kunst– og kulturdeltakelse kan ha stor betydning både for læring og for forebyggende, behandlende og i etterbehandling av både psykiske og fysiske lidelser. Dette gjelder kunst i bred forstand; teater, billedkunst, dans, sang, musikk, litteratur osv. Foredraget passer på arbeidsplassen, for skoler og grupper som ønsker å vite mer om kunst og kulturens betydning for velvære, trivsel og helse.

Kulturarv, verdensarv og identitet

Hvilken betydning kan kulturarven ha for tilhørighet og identitet? I foredraget presenteres blant annet glimt fra forskningsprosjektet «Å gå Jul-Anders, før og nå», en førjulstradisjon med masker i indre Salten i Nordland. Prosjektet belyser både norsk, norønn og samisk kulturarv, og glimt fra katolsk tid. Foredraget berører myter, fortellinger, mattradisjoner, fortellertradisjon, ritualer og kunnskap om gamle førjulstradisjoner. I tillegg beskrives tibetansk rituell maskedans som eksempel på verdensarven. Foredraget passer for arbeidsplasser, organisasjoner og grupper som ønsker mer kunnskap om vår egen kulturarv og UNESCOs arbeid for bevaring av verdensarven.

Kunstens egenart

Sliter du med å forstå moderne kunst? Ikke fortvil - da er dette foredraget for dere! I foredraget får dere presentert utviklingen innen moderne kunst, med søkelys på utviklingstendenser fra slutten av 1800-tallet i Europa, og begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag. Foredraget passer som inspirasjonsforedrag for arbeidsplasser, foreninger eller organisasjoner som ønsker mer kunnskap om moderne kunst.

Arbeidsglede og bedre fokus!

Et foredrag om viktigheten av forebyggende helse på arbeidsplassen. Stress på arbeidsplassen kan forsterke en rekke fysiske plager. En studie publisert av Folkehelseinstituttet i 2008 viser at det også er en sammenheng mellom stort tidspress og psykiske problemer. Det er ikke ett enkelt svar på hvordan en bedrift kan eller bør håndtere sykefravær og stress, men undersøkelser viste at det ble en 50% nedgang i sykemeldinger ved systematisk bruk av mindfulness (Den Norske Lægeforening, De Vibe, 2015). Ved riktig og gjentatt trening på mindfulness med fokus på mental trening og pusteøvelser, kan gjøre en bedre rustet til å håndtere følelser, håndtere lettere depresjoner og dermed øke livskvaliteten. Foredraget kan gjennomføres for alle på arbeidsplassen eller tilpasses for ledere i mindre grupper.

2024 © Talerlisten AS