Foredrag om Kunst og kultur

Simen Ekern

Simen Ekern

Journalist og forfatter, en av Norges fremste Italia-kjennere

Frank Kjosås

Skuespiller, holder foredrag om presentasjonsteknikk

2023 © Talerlisten AS