Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om Kunst og kultur

Simen Ekern

Simen Ekern

Journalist og forfatter, en av Norges fremste Italia-kjennere

Frank Kjosås

Skuespiller, holder foredrag om presentasjonsteknikk

2021 © Talerlisten AS