Odd Gunnar Skagestad

Forfatter, ekspert på Russland og Ukraina

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Odd Gunnar Skagestad

Odd Gunnar Skagestad holder foredrag om Russland, polar-politiske spørsmål og norske interesser i Arktis og Antarktis. Han har arbeidet over 40 år i norsk UD, blant annet som generalkonsul og ambassadør, og har bakgrunn fra forskning, Forsvaret, fiskeriforvaltning og internasjonal virksomhet. Skagestad har bodd i til sammen syv år i Sovjetunionen/Russland. Han har utgitt en rekke bøker, de to siste (2017 og 2020) om Sovjetunionen og Russland. Han er også reiseleder og foredragsholder for norske grupper på elvecruise i Nord-Russland og i Ukraina, og holder foredrag, både uformelle kåserier og mer akademiske forelesninger, om Russland og Ukraina: Historisk, politisk og kulturell bakgrunn for dagens situasjon, som kan gi publikum bedre innsikt og forståelse for nåtidens hendelser. Skagestad bruker både PowerPoint-presentasjoner og taler fritt uten manuskript, alt etter hva som passer for anledningen. Han har også bodd mange år i Sør-Afrika, og har god kunnskap om landets geografi, historie, kultur og politikk.

Paneldeltaker
Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Odd Gunnar Skagestad

Fra Lenin til Putin

Foredrag basert på min bok av samme navn. Russlands politiske historie fra 1917 til idag. Kontraster og kontinuitet: Betraktninger omkring egne opplevelser som kaster lys over særegenheter ved det russiske samfunn, nasjon og stat. Inntrykk fra mitt eget møte med Putin. Beskrivelse av historiske og kulturelle faktorer (inkl. mentalitet og religion) som forklarer utviklingen frem til dagens samfunn.

Ukraina - Høydepunkter og nedturer gjennom 1200 år.

Ukrainas forhistorie (vikingene m.v.) og senere historie. Betydningen av forholdet til Russland. Nasjonal oppvåkning og fremmed undertrykkelse. Kulturnasjonen Ukraina. Kriger og folkemord (sultkatastrofene) i det 20. århundre. Frigjøringen fra Sovjetunionen og Russland, og den vedvarende russiske aggresjonen i det 21. århundre-

Sovjetnostalgi og sovjetpropaganda

Beskrivelse av den attraksjon og lengsel mange russere idag føler i forhold til landets sovjetiske fortid. Beskrivelse av Sovjetunionens bruk av plakatkunst som ledd i regimets propaganda for å fremme folkets oppslutning om sovjetstaten og dens ideologi. Frempek til dagens bruk av både sovjetsymbolikk og symbol-uttrykk fra tsar-tiden flor å fremme den folkelige oppslutningen om Putin-regimet og dets verdier.

Russisk aggresjon mot Ukraina idag og gjennom 400 år

Beskrivelse av utviklingen fra Russlands ekspansjon sydover på 1600-tallet. Kosakkenes rolle i ukrainsk nasjonsutvikling. Peter den Stores og Katarina den Stores imperiebygging. Tsarveldets undertrykkelse av ukrainsk nasjonalisme. Russlands/Sovjetunionens undertrykkelsespolitikk i det 20. århundre, inkl. Holodomor (folkemord gjennom utsulting). Frigjøringen fra Sovjetunionen og Russland. Fornyet russisk aggresjon i det 21. århundre (Krim og Donbas 2014, full krig 2022).

Russland - kunst og kultur

Beskrivelse av utviklingen av Russland som kulturnasjon: Eksempler på brukskunst, kirkekunst, billedkunst, arkitektur, musikk, litteratur, filmkunst. Sovjetunionens totalitære kulturpolitikk (den 'sosialistiske realisme'). Det moderne Russland.

2024 © Talerlisten AS