Tema: HMS - Helse Miljø og Sikkerhet

Tormod Granheim

Tormod Granheim

Skikjører og fjellklatrer - kåret til Årets Eventyrer 2016

Paul Smines

Paul Smines

Rådgiver innen krisehåndtering og beredskapsplanlegging

Anders Helliksen

Overlevende etter Norges største arbeidsulykke (Alexander Kielland)

2019 © Talerlisten AS