Ole André Oftebro

Arbeidsrettsadvokat

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Ole André Oftebro

Ole André Oftebro er advokat og partner i Kluge Advokatfirma AS. Han er fast juridisk kommentator i Nettavisen Økonomi. Kjerneområdene hans er arbeidsrett og erstatningsrett, men han har også erfaring innenfor en rekke andre forretningsjuridiske områder. Ole André er opptatt av at tilhørerne skal få konkret utbytte og praktisk kunnskap. Han tar derfor gjerne imot innspill om virksomheten og dens spesielle behov i forkant av sine kurs og foredrag. Tematisk er Ole André særlig interessert i problemstillinger som både berør det relasjonelle og det juridiske. Ole André er samfunnsinteressert og jobber på fritiden som frivillig mentor for Barnas Jurist. Rabattert pris tilbys for veldedige organisasjoner.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Ole André Oftebro

Håndtering av vanskelige arbeidstakere

Et populært foredrag der Ole André deler sine beste tips og strategier for å unngå, håndtere og ev. bli kvitt de vanskelige arbeidstakerne. Ole André tar for seg de "giftige", "kranglete", "svake" og "uredelige" arbeidstakerne.

Omstilling og nedbemanning uten konflikt

Omstilling og nedbemanningsprosesser kan være vanskelige. Ole André har lang erfaring i å bistå virksomheter i slike prosesser. Foredraget gir forståelse for de rettslige rammene og sentrale grep for å få arbeidstakerne "med på laget". Om ønskelig tilbys foredrag i samarbeid med psykolog i ledelsestreningsselskapet Keiron AS.

Varsling om kritikkverdige forhold

Foredraget gir en innføring i någjeldende varslingsregler samt krav til varslingsrutiner på arbeidsplassen. Foredraget gir videre praktiske eksempler på hvordan et varsel bør håndteres samt en oversikt over vanlige feil og fallgruver. Deltakerne vil få forståelse for hvordan den interne saksbehandlingen bør være samt når det kan være behov for ekstern bistand til faktaundersøkelse og/eller granskning.

Arbeidskontrakter – hva skal med og hva skal IKKE med?

Alle kan finne standardiserte arbeidskontrakter på nettet. Arbeidsgivere bør imidlertid være klar over at arbeidskontraktens utforming kan ha avgjørende betydning for arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter - for eksempel vedrørende: prøvetid og forlengelse av prøvetid, instruksjonsmyndighet og styringsrett, gyldig midlertidighet, oppdragstaker eller arbeidstaker, oppsigelsestid i og etter prøvetid, konfidensialitet, arbeidstid og overtidsbetaling, konkurransebegrensende avtaler og kompensasjon.

Arbeidstakere som ikke presterer!

Om oppfølging og oppsigelse av svake arbeidstakere.

Kurs med Ole André Oftebro

Grunnleggende arbeidsrett for arbeidsgivere

Kurset er egnet for ledere med personalansvar, HR-rådgivere og andre som har behov for å håndtere grunnleggende arbeidsrettslige problemstillinger. Om ønskelig gjennomføres kurset med innlagte oppgaver og diskusjon.

Inngåelse av sluttavtaler - strategiske og praktiske spørsmål

Kurset retter seg ledere med personalansvar, HR-rådgivere og andre som håndterer avslutning av arbeidsforhold. Kursets fokus er strategier for å lykkes med sluttavtaler, når sluttavtale er hensiktsmessig og når den ikke er det. Kurset gir grundig forståelse av hvilke elementer som må behandles i en sluttavtale samt hva som bør reguleres i særskilte tilfeller. Kurset belyser også praktiske sider som signering, kontakt med NAV, utbetalingstidspunkter, forholdet til arbeidstakers e-postkonto mv.

Grunnkurs i oppsigelse og nedbemanning

Kurset gir forståelse for grunnleggende prinsipper og regler knyttet de ulike fasene i oppsigelses- og nedbemanningsprosesser. Målet er å sikre tilstrekkelig kunnskap og trygghet til at du som arbeidsgiver er komfortabel med å gjennomføre prosesser om opphør av arbeidsforhold. Kurset gjennomføres med kontrollspørsmål og dislusjonsoppgaver.

2024 © Talerlisten AS