Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om HR - Human Resources

Dyktige medarbeidere og ansatte skaper en lønnsom og motiverende arbeidsplass. HR-faget blir stadig viktigere og mer sentralt i bedriften. Talerlisten formidler profesjonelle foredragsholdere som snakker om god personaloppfølging, ledelsestrening, krisehåndtering og utvikling av organisasjoner.  Bestill et foredrag om Human Resources, en viktig bærebjelke i dyktige bedrifter.

Harald S. Harung

Harald S. Harung

Førsteamanuensis og professor, snakker om vinnerhjernen og høyere menneskelig utvikling

2021 © Talerlisten AS