Foredrag om HR - Human Resources

Dyktige medarbeidere og ansatte skaper en lønnsom og motiverende arbeidsplass. HR-faget blir stadig viktigere og mer sentralt i bedriften. Talerlisten formidler profesjonelle foredragsholdere som snakker om god personaloppfølging, ledelsestrening, krisehåndtering og utvikling av organisasjoner.  Bestill et foredrag om Human Resources, en viktig bærebjelke i dyktige bedrifter.

Solfrid Flateby - Årets taler 2023

Solfrid Flateby

Årets taler 2023, inspirerende spesialist på ledelse og arbeidsmiljø

Elham Binai

Elham Binai

Internasjonal & Inspirerende Foredragsholder

2024 © Talerlisten AS