Kari Bergeius Andersen

Advokat, ekspert på arbeidsrett

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Kari Bergeius Andersen

Kari Andersen holder foredrag om arbeidsrett. Hun snakker engasjert og praktisk om ledelse og arbeidsliv, med arbeidsrett som ramme, internt i virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor. Kari brenner for å gjøre ledere trygge i rollen sin, unngå konflikter og løse de konfliktene som likevel oppstår. Fokus i Karis foredrag er «hva er lov og hva er lurt?», med strategier for å sikre god dialog mellom ledere, ansatte og HR. Utgangspunktet er at man kommer langt med å snakke sammen. Når Kari holder foredrag, baserer hun seg på lang erfaring som arbeidsrettsadvokat og rådgiver for både arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner i privat og i offentlig sektor. Andre temaer gjøres jevnlig på bestilling, innen både arbeidsrett og ledelse med jussen som ramme.

Paneldeltaker
Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kari Bergeius Andersen

Lederrollen: Hva gjør du når "medarbeider ikke leverer"?

Selskapet, avdelingen eller gruppa fungerer best når alle leverer bra. Ingen er imidlertid like, og alle kan ikke være best. Hva gjør vi når noen henger etter? Ingen medarbeidere er "født som personalsak". Reglene er laget for at alle skal ha en ordentlig sjanse til å få det til, ikke for at det skal være enklest mulig å gi noen oppsigelse. En slik sjanse krever at man tør å ta opp hva som må forbedres, motivere og snakke ordentlig sammen innenfor de rammer som er. Bli trygg som leder!

Sykefravær og tilrettelegging - på vei ut av pandemien

Langvarig eller omfattende sykefravær er krevende for både leder og den sykemeldte. Pandemien har gitt nye utfordringer når man ser hverandre på skjerm. Dette foredraget tar opp 3 temaer: 1)Hvor langt går tilretteleggingsplikten i en sak? 2) Hva skjer når fraværet henger sammen med smitte og pandemi? 3) Når er det lov å la nok være nok? Og hva er lurt?

Rekruttering og onboarding - hvordan unngå feilansettelser?

Alle ledere vet at feilansettelser er dyre og ubehagelige både for den som feilansettes, for leder og for kollegene rundt. For å unngå unødige konflikter, må man være tydelig på rammer og ansvar og sørge for trygg dialog. Juridiske fokuspunkter: 1) Diskrimineringsjussen 2) Krav til prøvetid

Hybrid arbeidshverdag - fleksibilitet og styring

Foredraget omhandler arbeidslivets utfordringer etter korona, med hjemmekontor, kontor-kontor og digital kommunikasjon. For mange omhandler dette endring i oppgaver, ansvar og i arbeidstid. Foredraget tar opp temaer som leders ansvar for å lede, sette rammer og å sikre forsvarlig arbeidsmiljø samt arbeidstakeres medvirkningsplikt og medbestemmelsesrett. Hvordan gjør man det - tydelig og med omsorg?

Arbeidsmiljøet - rammer, roller og kommunikasjon

i foredraget snakker Kari praktisk om arbeidsmiljøutfordringer i dagens arbeidsliv, for mange med ny hverdag etter korona. Vi fokuserer på gode verktøy for å sikre god kommunikasjon og forsvarlig arbeidsmiljø. Foredraget kan også ta opp bruk av håndtering av varsling ved konflikt mellom ansatt og leder.

Kurs med Kari Bergeius Andersen

De vanskelige sykefraværssakene

Sykefraværsoppfølging inneholder to hovedspørsmål; 1)Tilrettelegging og medvirkning for å hjelpe arbeidstaker tilbake i jobb, og 2) Mulighet for avslutning av arbeidsforholdet. Temaet har klart en juridisk side, men også en menneskelig side med avveining mellom arbeidstakeres behov for å komme tilbake i jobb og arbeidsgiveres behov for å få jobben gjort. Kurset inneholder jussen som ramme, fokuspå dialog mellom partene og hvordan sette igjen spor etter seg for å dokumentere hva som er gjort.

Arbeidslivets spilleregler og arbeidsgivers styringsrett

Kurset gir innføring og praktiske eksempler knyttet til reglene som styrer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (leder) til daglig og i endringsprosesser. Det fokuseres på den såkalte styringsretten og dennes begrensninger når det gjelder endringer i ansvar og oppgaver, arbeidstid og arbeidssted. Læringspunkter for ledere skal være: 1) Rett og plikt til å sette rammer og forventninger 2) Gi tilbakemeldinger på prestasjoner og opptreden 3) Ta kontroll over situasjoner som oppstår

Håndtering av medarbeidere som ikke fungerer

Medarbeidere som ikke fungerer er noe de fleste ledere må håndtere fra tid til annen. Kunsten er å finne strategier for hvordan unngå konflikter, ved å stille tydelige krav, følge opp og ta kontroll. Hvis først utfordringen er der, skal leder være trygg på hvilke skritt som må tas for å ha gyldig grunn for avslutning. Kurset kan inneholder oppsigelse før og etter prøvetid, herunder oppsigelse, avskjed og suspensjon Kurset passer godt sammen med kurset om spilleregler og lederes styringsrett.

2024 © Talerlisten AS