Foredrag om HR - Human Resources

Dyktige medarbeidere og ansatte skaper en lønnsom og motiverende arbeidsplass. HR-faget blir stadig viktigere og mer sentralt i bedriften. Talerlisten formidler profesjonelle foredragsholdere som snakker om god personaloppfølging, ledelsestrening, krisehåndtering og utvikling av organisasjoner.  Bestill et foredrag om Human Resources, en viktig bærebjelke i dyktige bedrifter.

Aaron Kroon

Erfaren leder som snakker om mangfold og inkludering

Bente Josefsen

Foredrag om ansattes helse, konsekvensene av avhengighet

Elin Lien

Elin Lien

Inkludering, mangfold, autensitet og muligheter

Vigdis Lamberg

Forfatter av KARRIEREBOKEN, kommunikasjon, mangfold og samspill

Magne Lerø

Magne Lerø

Redaktør og direktør, holder foredrag om ledelse, politikk, etikk og arbeidsmiljø

2024 © Talerlisten AS