Rita Enstad-Karlsen

Rita Enstad-Karlsen

Feedback på arbeidsplassen, effektiv og enkel kommunikasjon

Fra 20.000,- per foredragCa. pris for 45 min. i foredragsholders hjem-region. Mva. kommer i tillegg.

Send forespørsel

Om Rita Enstad-Karlsen

Rita Enstad-Karlsen, Kommunikasjonsrådgiver og coach. Ekspert i feedback på jobb. Lærer bedriftens medarbeidere å mestre tydelige tilbakemeldinger, ansikt til ansikt. Effektiv og konkret kommunikasjon som forbedrer arbeidsplassen. Rita har jobbet med kommunikasjon i 25 år. Hun har spisskompetanse som TV regissør, journalist og kursholder. I dag jobber hun med coaching i kommunikasjon og ledelse – og holder workshops i hvordan vi gir og mottar feedback på jobb. Rita er en inspirerende formidler og kursene hennes er «spot on». Hun legger vekt på tankevekkende læring, praktiske oppgaver og enkle og nyttige teknikker som kan anvendes umiddelbart.

Foredrag

FEEDBACK PÅ JOBB. Workshop for hele personalgruppen.

Kunnskap om hva ros gjør med oss. Innsikt i hvordan vi tydelig skiller mellom sak og person. Bevisstgjøring om hvorfor konflikter og baktaling oppstår. Kunnskap om hvordan vi ikke bør gi feedback. Kunnskap om hvilke forsvarsmekanismer som automatisk opptrer når vi får kritikk. Verktøy for å gi den negative tilbakemeldingen på en god måte. Verktøy for å ta i mot negativ feedback og snu den til positiv vekst. 3 timer. Kr. 20.000.- (Max 50 deltagere) 8 timer Kr 36.000.- (Max 50 deltagere)

FEEDBACK - DITT VIKTIGSTE LEDERVERKTØY. Workshop for ledere. Passer for nyansatte ledere, teamledere,mellomledere og toppledere.

Hvordan jobber du som leder med den interne kommunikasjonen? Hvor ofte gir du direkte tilbakemeldinger til de ansatte i en travel arbeidshverdag? De fire viktigste områdene du gir feedback på. Lær om hvilke mekanismer som gjør at du ikke gir feedback, selv om du vet at du burde. Verktøy for å gi feedback som skaper glød og inspirasjon Metoder for å bygge en sterk feedback-kultur og vedlikeholde den. 8 timer Kr. 36.000.- (Max 12 deltagere) Mulighet for oppfølging/ coaching i etterkant.

Rita Enstad-Karlsen har 3 vurderinger

Monica Rundhaug

15. november 2018

Etnedal kommune

6

Rita holdt workshop om feedback for alle lederne i kommunen på en samling i november. Tilbakemeldingene vi har fått på dette var at alle syntes det var svært nyttig, og engasjerende. Rita har gitt oss konkrete tips som vi kan ta med oss inn i hverdagen for å gi de raske og gode tilbakemeldingene, om de er negative eller positive. Rita er også god til å engasjere og holde på publikummet sitt, noe som gjør at vi opplever godt forhold mellom det vi trenger og det Rita hadde å lære oss. Anbefales!

Lena Gunnulfsen Haugen

12. mai 2018

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas Sykehus HF

6

Rita Enstad-Karlsen holdt en Work- shop om kommunikasjon og feedback på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas Sykehus HF. Rita hadde først en presentasjon om grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon, samt viktigheten av feedback i hverdagen. Hun introduserte oss for en metode som gjør feedbacken enkel, konkret og nyttig. Deretter gikk vi sammen i team og øvde på de prinsippene vi hadde lært. Dagen var svært nyttig for oss, og ga oss et verktøy for feedback og god kommunikasjon som vi kan bruke videre i egen organisasjonsutvikling. Rita er kunnskapsrik, varm og tydelig i sin formidling. Metodene hun presenterer er enkle og anvendelige. Hun evner å skape kontakt med alle som er tilstede, og hun har et budskap som er svært relevant for alle organisasjoner hvor mennesker arbeider sammen.

Rigmor Vinskei Lindahl

6. februar 2017

Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus

6

Rita Enstad-Karlsen hadde et svært inspirerende foredrag for personalet på Hospice Lovisenberg, med tittelen «Takk for at du sier fra». Rita er svært god til å formidle sitt budskap, bruker humor og varme – og foredraget ga oss mye å ta med videre i hverdagen, både på jobb og privat. Vi har helt konkret benyttet et av hennes kommunikasjonsverktøy i kommunikasjonen med hverandre; det lille ordet «men» har blitt byttet ut med «og» – noe som har hatt en positiv effekt i kommunikasjonen. Jeg anbefaler henne på det varmeste!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2018 © Talerlisten AS