Foredrag om Medarbeiderskap

Stig Mass

Forfatter, artist og offentlig stemme

Elin Lien

Elin Lien

Det handler ikke om HVA du er, men HVEM

2023 © Talerlisten AS