Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om Medarbeiderskap

Magne Lerø

Magne Lerø

Redaktør og direktør, holder foredrag om ledelse, politikk, etikk og arbeidsmiljø

2021 © Talerlisten AS