Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Foredrag om Medarbeiderskap

Magne Lerø

Magne Lerø

Redaktør og direktør, holder foredrag om ledelse, politikk, etikk og arbeidsmiljø

2020 © Talerlisten AS