Lisbeth Sæther Storli

Leder- og kommunikasjonscoach, mangfold og inkludering

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Lisbeth Sæther Storli

Lisbeth Sæther Storli har hjulpet en rekke virksomheter til å lede, kommunisere og samspille bedre. Hun er en erfaren foredragsholder, konferansier og kursholder, med leder – og gründererfaring gjennom flere tiår. Hun er sertifisert coach og lederutvikler, med fokus på løsningsorientert tilnærming og bevissthet rundt ulike styrker. «Det er viktigere å vite hva vi er gode på – og kan gjøre mer av – enn å grave oss ned i problemene». Storli får gjennomgående høye skår på sine kurs og foredrag, og er opptatt av at deltakerne skal bli inspirert, få ny kunnskap og nyttige verktøy. Storli har også ledet flere store næringslivsarrangementer, mangfoldsseminarer og dialogkonferanser, og får god kontakt med publikum. Hun er også grunnlegger av programmet «Jobbreisen®️», som er et utviklings- og mentorprogram for innvandrere med høy utdanning, med formål om integrering på riktig nivå i forretnings- og arbeidslivet. Programmet har oppnådd svært gode resultater, og vært gjennomført over flere år.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Lisbeth Sæther Storli

Mangfold på godt og på vondt

Like barn leker best, heter det. Ja, det er utvilsomt enklere å jobbe sammen med de vi kan kjenne oss igjen i, men det gir sjelden best resultater. Det er imidlertid mer krevende å samarbeide med noen som tenker ulikt, og som har helt andre preferanser og referanser. Kanskje også ulik kulturbakgrunn. Så hvordan kan vi lykkes best mulig med mangfold? Hvilke fallgruber må vi være oppmerksomme på? Hvordan starter vi? Her får du gode råd og innspill for å bli bedre på mangfoldsledelse.

Ulike preferanser er gull verdt!

Ulikhet skaper ofte misforståelser og konflikter mellom kollegaer, som går utover både samspill og resultater, La oss være ærlige; ulikhet ER vanskelig. Samtidig vet vi at det er i ulikhet vi finner synergi. Så hvordan få max ut av både de ekstroverte og introverte? De kreative og de detaljorienterte? De som beslutter ut fra verdier og de som er opptatt av logikk? Og ikke minst - de som elsker å være spontane og de som vil ha alt planlagt til fingerspissene? Ulike preferanser er gull verdt!

Sin egen sjef - om selvledelse i praksis

Gir du dine medarbeidere opplæring i hvordan de kan lede seg selv? Hvordan de kan bidra til en god kultur og gode resultater? Og hva med deg selv som leder? Selvledelse handler om å lede seg selv både når man er alene og sammen med andre. Om hvordan du leder andre og hvordan du lar deg bli ledet. Ved å bli bedre på selvledelse kan du unngå konflikter, misforståelser og dårlig samarbeid, samtidig som du lærer deg å jobbe mer fokusert og målrettet. Konkret og inspirerende!

Hvordan bli en mer coachende leder?

Nye tider krever nye ledelsesformer. Stadig nye studier bekrefter at relasjonell og coachende lederstil gir best resultater. Men hva innebærer en coachende lederstil og hva gjør du - helt konkret? Her får du gode innspill og råd som kan brukes umiddelbart.

Mentoring og selvutvikling - gode grep for integrering!

Hvordan lykkes med å få flere innvandrere i jobb? Mange innvandrere sliter med å få relevante jobber, selv de som har flere mastergrader på CV´en sin. Jobbreisen®️ er et utviklings- og mentoringprogram for de som er i denne situasjonen, og som kan vise til gode resultater. Vi deler våre erfaringer, hva programmet går ut på og hvilke kloke grep som fungerer. Et foredrag til stor nytte for kommuner, fylkeskommuner og andre som vil lære mer om dette og kanskje utvikle tilsvarende programmer.

Kurs med Lisbeth Sæther Storli

Hvordan bygge en god kultur - sammen?

Godt lederskap er viktig for en god kultur, likeså godt medarbeiderskap. Alle har et ansvar for å bidra til at samarbeid og samspill fungerer på sitt beste. Hva kjennetegner en god kultur? Hva gjør de beste virksomhetene? Hvordan kan vi få alle til å bidra? Kurset kan gjennomføres som halv dag, hel dag og over to dager, og omfatter både forelesninger, gruppearbeid og individuelle øvelser. Det kan også gjennomføres digitalt.

Coachende ledelse

Ledelse og selvledelse er viktigere enn noengang. Mange vil fremdeles jobbe delvis hjemmefra, og "kontroll-ledelse" er hverken mulig eller effektivt. Tillit og selvledelse er avgjørende. Men hvordan blir du en coachende og støttende leder? En som klarer å motivere og hjelpe dine medarbeidere til å prestere på sitt beste? På dette kurset får du kunnskap og trening, og ikke minst konkrete verktøy.

Kommunikasjon som funker

Kommunikasjon er selve limet i en organisasjon.Det er umulig å ikke kommunisere. Vi kommuniserer på alle vis, både med ord, tonefall og kroppsspråk. Til og med når vi ikke sier ett ord. Vår kommunikasjonsstil og atferdsmønstre påvirker både relasjonene våre og resultatene vi oppnår. Men å kommunisere godt krever både bevissthet og trening, ikke minst i krevende situasjoner. På dette kurset vil du få innsikt, råd og gode verktøy som du kan ta i bruk med det samme. Hel- og halvdagskurs.

Talerlisten mener

Lisbeth Sæther Storli er en karismatisk og kompetent konsulent som forbereder seg grundig før hun går på scenen. Hun mestrer flere temaer og skaper en behagelig atmosfære i rommet når hun formidler med engasjement, varme og en vennlig myndighet.

2024 © Talerlisten AS