Lisbeth Sæther Storli

Leder- og kommunikasjonscoach, mangfold og inkludering

Fra kr. 25.000,-

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Lisbeth Sæther Storli

Lisbeth Sæther Storli har hjulpet en rekke virksomheter til å lede, kommunisere og samspille bedre. Hun er en erfaren foredragsholder, konferansier og kursholder, med leder – og gründererfaring gjennom flere tiår. Hun er sertifisert coach og lederutvikler, med fokus på løsningsorientert tilnærming og bevissthet rundt ulike styrker. «Det er viktigere å vite hva vi er gode på – og kan gjøre mer av – enn å grave oss ned i problemene». Storli står også bak mangfoldsprogrammet «Jobbreisen®️», som er et utviklings- og mentorprogram for innvandrere med høy utdanning, med formål om integrering på riktig nivå i forretnings- og arbeidslivet. Programmet har oppnådd svært gode resultater, og vært gjennomført over flere år. Storli får gjennomgående høye skår på sine kurs og foredrag, og er opptatt av at deltakerne skal bli inspirert, få ny kunnskap og nyttige verktøy. Storli har også ledet flere store næringslivsarrangementer, mangfoldsseminarer og dialogkonferanser, og får god kontakt med publikum.

Foredrag med Lisbeth Sæther Storli

Hva gjør du for å lykkes med mangfold i bedriften?

«Alle» er enige om at mangfold er bra, og at flerkulturell kompetanse er verdifullt. Likevel sitter mange virksomheter fremdeles «på gjerdet», på grunn av usikkerhet og lite erfaring. Hvordan går vi frem? Hvilken kulturell kunnskap må vi ha på plass? Hvilke fallgruber må vi være oppmerksomme på? Hvordan leder vi mangfold på best mulig måte? Hva er oppskriften for å lykkes? Storli gir i dette foredraget gode råd og innspill, så din virksomhet trygt kan "hoppe ned fra gjerdet".

Sammen er vi dynamitt! - om å få ut potensialet av alle dine medarbeidere..

Ulikhet skaper ofte misforståelser og konflikter mellom kollegaer, som går utover både samspill og resultater, La oss være ærlige; ulikhet ER vanskelig. Samtidig vet vi at det er i ulikhet vi finner synergi. Så hvordan få max ut av både de ekstroverte og introverte? De kreative og de detaljorienterte? De som beslutter ut fra verdier og de som er opptatt av logikk? Og ikke minst - de som elsker å være spontane og de som vil ha alt planlagt til fingerspissene? Ulike preferanser er gull verdt!

Sin egen sjef - om selvledelse i praksis

Å være sin egen sjef er mer aktuelt enn noengang, når vi nå sitter på hjemmekontor igjen. Gir du dine medarbeidere opplæring i hvordan de kan lede seg selv? Hvordan de kan bidra til en god kultur og gode resultater? Og hva med deg selv som leder? Selvledelse handler om å lede seg selv når man er alene og sammen med andre. Det handler om hvordan du leder andre og hvordan du lar deg bli ledet. Om å unngå konflikter, misforståelser og detaljstyring. Et inspirerende og konkret foredrag!

Hvordan bli en mer coachende leder?

Nye tider krever nye ledelsesformer. Stadig nye studier bekrefter at relasjonell og coachende lederstil gir best resultater. Ikke minst har dette blitt viktig nå når mange i større grad må lede seg selv fra hjemmekontor. Kan alle bli coachende ledere? Hva innebærer en coachende lederstil og hva gjør du - helt konkret? Her får du gode innspill og råd som kan brukes umiddelbart.

Mentoring og selvutvikling - gode grep for integrering!

Hvordan lykkes med å få flere innvandrere i jobb? Mange innvandrere sliter med å få relevante jobber, selv de som har flere mastergrader på CV´en sin. Jobbreisen®️ er et utviklings- og mentoringprogram for de som er i denne situasjonen, og som kan vise til gode resultater. Vi deler våre erfaringer, hva programmet går ut på og hvilke kloke grep som fungerer. Et foredrag til stor nytte for kommuner, fylkeskommuner og andre som vil lære mer om dette og kanskje utvikle tilsvarende programmer.

Kurs med Lisbeth Sæther Storli

Hvordan bygge en god kultur - sammen?

Godt lederskap er viktig for en god kultur, likeså godt medarbeiderskap. Alle har et ansvar for å bidra til at samarbeid og samspill fungerer på sitt beste. Hva kjennetegner en god kultur? Hva gjør de beste virksomhetene? Hvordan kan vi få alle til å bidra - også i en hybrid hverdag? Kurset kan gjennomføres som halvdags, heldags og over to dager, og omfatter både forelesninger, gruppearbeid og individuelle øvelser. Det kan også gjennomføres digitalt.

Coachende ledelse

Ledelse og selvledelse er viktigere enn noengang. Mange vil fremdeles jobbe delvis hjemmefra, og "kontroll-ledelse" er hverken mulig eller effektivt. Tillit og selvledelse er avgjørende. Men hvordan blir du en coachene og støttende leder? En som klarer å motivere og hjelpe dine medarbeidere til å prestere på sitt beste? På dette kurset får du kunnskap og trening, og ikke minst konkrete verktøy.

Kommunikasjon som funker

Kommunikasjon er selve limet i en organisasjon.Det er umulig å ikke kommunisere. Vi kommuniserer på alle vis, både med ord, tonefall og kroppsspråk. Til og med når vi ikke sier ett ord. Vår kommunikasjonsstil og atferdsmønstre påvirker både relasjonene våre og resultatene vi oppnår. Men å kommunisere godt krever både bevissthet og trening, ikke minst i krevende situasjoner. På dette kurset vil du få innsikt, råd og gode verktøy som du kan ta i bruk med det samme. Hel- og halvdagskurs.

Talerlisten mener

Lisbeth Sæther Storli er en karismatisk og kompetent konsulent som forbereder seg grundig før hun går på scenen. Hun mestrer flere temaer og skaper en behagelig atmosfære i rommet når hun formidler med engasjement, varme og en vennlig myndighet.

Lisbeth Sæther Storli har 3 vurderinger

Carl Victor Nordahl

3. januar 2022

ISCO Group

6

Lisbeth var foredragsholdere på et seminar ISCO Group arrangerte med OsloMet i november 2021. Dagens tema var «Hvordan blir mangfold lønnsomt?», og Lisbeth diskuterte spørsmål knyttet til ledelse og kultur med både publikum og andre foredragsholdere.

Lisbeth er en engasjert og dyktig foredragsholder. Hun er kunnskapsrik og kommuniserer på en morsom, trygg og lettfattelig måte. Hun bryter ned store spørsmål til konkrete og håndgripelige størrelser – kommuniserer budskapet på en tillitsvekkende måte – og inviterer til dialog og samtale. På den måten skapte hun stor verdi for både publikum og andre foredragsholdere under vårt seminar.

Lisbeth kan jeg gi mine anbefalinger.

Morten Fredriksen

17. desember 2021

Elma Instruments AS

6

Lisbeth Storli er full av energi! Hun «tar rommet» på en god måte og åpner alltid med et sprudlende godt smil. Etter et seminar med Lisbeth sitter vi igjen med en følelse at hun har løftet oss alle til nye høyder og fått frem det beste i oss alle.Med faglig dyktighet, en utstråling som lyser av energi og vilje til å overføre kunnskap setter jeg hun høyest på min liste over gode foredragsholdere. Jeg kan anbefale Lisbeth til alle som ønsker en foredragsholder som virkelig gir av seg selv.

Vibeke Glosli

22. oktober 2021

Fotograf Vibeke Glosli / POP VINBAR / tidligere Asker Sentrum AS / tidligere Kvinner i Business

6

Lisbeth Storli er en utmerket foredragsholder og formidler.
Hun er tydelig og dyktig i sitt fagfelt samtidig som hun er lyttende og inkluderende.
Hun har god gjennomføringsemne og leverer kvalitet.
Jeg kan absolutt anbefale Lisbeth til både små og store arrangement.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS