Elin Lien

Elin Lien

Inkludering, autensitet og muligheter

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Elin Lien

Elin har sin yrkesbakgrunn fra både forsvaret og politiet. Hun har oppnådd en mastergrad innen ledelse og organisasjonsutvikling. Med betydelig egen erfaring fra flere lederstillinger i både politiet og næringslivet, bringer hun en unik kompetanse til bordet. Samtidig har hun gjennom sitt eget liv måttet møte utfordringer knyttet til utenforskap, kjempet mot kjønnsroller og stereotypier, og stadig måtte forklare og forsvare at hun er kvinne – på sin måte.

Ved å trekke på disse personlige erfaringene, bruker Elin både humor og innsikt som verktøy for å endre oppmerksomheten fra hva vi er og de «merkelappene» vi tildeles eller gir oss selv i ulike situasjoner, til hvem vi er og hvilke egenskaper vi besitter. Hun deler åpent og ærlig sine egne erfaringer knyttet til utenforskap, fordommer og stereotypier, og gir oss en dyptgående forståelse av hvordan vi kan utfordre etablerte «normaliteter,» se forbi dem, og i stedet fokusere på mennesket, dets egenskaper og verdien det tilfører samfunnet.

Elin kommuniserer sitt budskap på en tilgjengelig og hjertevarm måte som engasjerer og rører publikum.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Elin Lien

Mangfold og Lederskap: Å Bryte Barrierer i Næringslivet

I en forretningskontekst har vi en tendens til å plassere mennesker i båser basert på deres synlige egenskaper og profesjonelle roller. Vi bruker ofte "merkelapper" for å raskt kategorisere andre, men hvordan påvirker dette våre ledelsesmetoder og beslutningstaking i et stadig mer mangfoldig arbeidsmiljø? Elin Lien, med sin unike reise gjennom utfordringer knyttet til identitet og utenforskap, gir innsikt i hvordan vi kan skape et inkluderende og produktivt arbeidsmiljø. Hvordan kan vi som ledere og medarbeidere bryte fri fra stereotypier og fordommer knyttet til kjønn og identitet? Lien deler konkrete strategier og verktøy for å lede med et åpent sinn, støtte mangfold og skape en bedre forståelse for individuelle styrker og kompetanser. Utforsk rekrutteringsprosesser som fremmer mangfold og legg grunnlaget for et arbeidsmiljø der alle føler seg inkludert og verdsatt. Gjennom hennes historie inspirerer Lien til en endring i perspektivet på identitet i næringslivet, fra begrensninger til muligheter.

Utenfor båsene: å omfavne kraften av å være autentisk

I hverdagen, på skolen eller på jobb har vi en tendens til å kategorisere andre basert på hvordan de ser ut og hva de gjør. Ofte ser vi at de som faller utenfor "normalen" opplever mobbing og utenforskap. Vi setter ofte "merkelapper" på folk, som forteller oss noe om deres jobb, studieretning, utseende eller relasjoner. Elin Lien har selv erfart å få kommentarer på utseende og væremåte som blant annet førte til usikkerhet rundt sin egen identitet. Stadige spørsmål om hun er gutt eller jente vært en kilde til refleksjon. Etter en personlig reise har hun landet på at det viktigste er å være den man er, uten å føle behov for å endre seg for å passe inn i forventningene til andre, eller å bli satt i båser med ulike merkelapper. Hvordan kan vi håndtere mangfoldet rundt kjønn og identitet på en respektfull måte, og være gode ledere, kolleger og medmennesker? Hvordan kan vi være bevisste om dette i rekrutteringsprosesser? Lien deler praktiske råd og verktøy for hvordan vi større grad kan legge til rette for mer inkludering av omgivelsene rundt oss, hvordan vi kan bli mer akseptable mot oss selv og andre, og hvordan vi kan se mulighetene hos menneskene de som skiller seg fra vår egen "normal».

2023 © Talerlisten AS