Elin Lien

Elin Lien

Inkludering, mangfold, autensitet og muligheter

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Elin Lien

Elin Lien holder foredrag om mulighetene som ligger i å styrke kunnskapen om mangfold og inkludering. Hvordan skape verdi gjennom, og sammen med de menneskene man omgås, og hvordan kan vi skape mer raushet og imøtekommenhet både på jobb og i privatlivet.

Foredragene rettes mot særlig leder og HR medarbeidere i arbeidslivet, men ett av foredragene er av mer personlig art og rettes mer mot alle som kan ha interesse av å få økt innsikt i hvordan utenforskap skapes, oppleves og håndteres. Ikke minst hvordan du som leder, kollega, venn eller partner kan bidra til en bedre hverdag for de som måtte føle seg utenfor. Gjennom livet har Elin måttet forsvare at hun er jente – på sin måte. Stadige spørsmål om hun er gutt eller jente, at hun ikke passer inn, ikke er feminin nok eller er for maskulin har medført usikkerhet knyttet til egen identitet og kjønn. Å være jente på sin måte er den største styrken hun opplever i dag, og dette har gitt både muligheter og opplevelser som hun ikke ville vært foruten. Hun har videre jobbet i offentlig sektor i over 30 år, og har innehatt både fag- og lederstillinger på ulike nivå, også nasjonalt.

Elin har utviklet en egen modell som kan bidra til økt fokus på vår viktigste ressurs, nemlig menneskene rundt oss. Modellen gir en enkel oversikt over ferdigheter og kunnskaper vi trenger å trene på og holde oss oppdaterte på. Særlig kan modellen bidra til en økt kunnskap om hvordan egne fordommer og stereotypier påvirker valg som gjøres i hverdagen, uavhengig av rolle og virkeområde, og gjennom denne bevisstheten også ser menneskene rundt oss i et annet lys.

Bestill et foredrag og bli mer bevisst på hvordan fordommer og stereotypier farger.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Elin Lien

7 knagger for bedre inkludering og mangfold

Kunne du tenkte deg et verktøy som gjør deg bedre til å sikre et større mangfold og sikre bedre inkludering på din arbeidsplass? Bygger vi teamet basert på likheter, eller tør vi å velge ulikheter. Er det enighet som gir størst vekst? Hvordan velge det mennesket som kan bidra best mulig i deres bedrift? Hva ser du etter og hvordan påvirker dine egne fordommer og stereotypier dine valg? Samfunnet endres raskt, særlig teknologi og krav som vi må etterleve. Som ledere og medarbeidere må vi i dag ha mer kunnskap om alle forhold som påvirker arbeidslivet. En ting er kunnskap om rammene for arbeidet, herunder lovverk og retningslinjer, men viktigere er kunnskap om mennesker. Om du er leder, medarbeider eller tillitsvalgt, har vi alle et ansvar for å sikre en god og tilrettelagt arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav, og det er mye man skal passe på og ivareta i dagens arbeidsliv. «Diskrimineringsspøkelset» henger over oss og vi er redde for å trå feil. Vi kan være redd for å si noe galt, eller at spøken vår oppfattes som nedverdigende. Dersom du har en medarbeider som tilhører en eller annen minoritet, kan denne fort oppleve spøk og språk som belastende og vanskelig. Det er jo heller ikke sikkert at du er klar over at en av dine ansatte faktisk identifiserer seg som en minoritet. Kan vi unngå denne «fella» gjennom økt fokus og kunnskap på ulike begreper samfunnet forholder seg til i dag, og som mange identifiserer seg etter? Kan en slik «frykt» bidra til å påvirke hvem du ansetter? Gjennom sin personlige reise med over 30 år i offentlig sektor, både i forsvaret og i politiet, deler Elin erfaringer og refleksjoner knyttet til å ikke være «som alle andre» og hvordan dette har påvirket eget liv. Hun deler åpenhjertig hvordan dette har formet henne som både medarbeider og leder, og hvordan hun har latt disse erfaringene styre egne valg. Hvordan oppleves det å bli plassert i ulike «båser» uten å ville bli identifiseres med å være der og hva kan vi gjøre med det? Disse spørsmålene har endt opp i en egenutviklet modell, bestående av 7 "knagger" for å lettere ivareta menneskene rundt deg, eller også få det bedre selv.. Nettopp disse 7 knaggene har bidratt til at Elin aldri ville valgt opp igjen en eneste dag, men ser verdien i det som skjer rundt, verdien i alle menneskemøter, verdien i hvilket bidrag man selv kan gi og verdien i de resultatene man skaper sammen. Gjennom hennes historie inspirerer Lien på en hjertevarm måte til en endring fra begrensninger til muligheter.

Er du gutt eller jente du da?

I alle livets arenaer og stadier har vi mennesker en tendens til å kategorisere både oss selv og andre basert på hvordan de ser ut, hvordan de oppfører seg, hva de gjør, hvem vi omgås etc.. Ofte ser vi at de som faller utenfor "normalen" i storsamfunnet opplever mobbing og utenforskap. Dessverre ser vi en økning i både barn, unge og voksne som opplever utenforskap og som synes livet kan være vanskelig. Gjennom livet har Elin fått stadige kommentarer på hennes utseende og væremåte. Spørsmål som: Er du gutt eller jente du da? Eller kommentarer som: Hei, du har gått feil! Det er damer som skal hit... Dette ga seg utslag i alt fra mobbing i ung alder til usikkerhet rundt sin egen identitet litt senere i livet og spørsmål om endring av kjønn for å «passe inn» oppsto. Men hvordan kan vi håndtere disse følelsene som oppstår og presset vi opplever? Hvordan kan vi gjøre noe vanskelig til noe som faktisk er en styrke? Hvordan kan vi skape litt mer raushet, både for oss selv og andre? Og hvordan kan vi se styrken i det du har fått av egenskaper, ferdigheter og evner? Hva om akkurat du kan gi verden noe tilbake, nettopp ved å ikke være lik «alle andre»? Hva trenger du egentlig for å ha det bra? Elin deler sin historie og sine erfaringer for å bidra til mer åpenhet, mer kunnskap og en økt bevissthet på hva «normalitetsforma», stereotypier og fordommer gjør med oss. Ikke minst kan dette bidra til refleksjon over hva hver og en av oss kan gjøre annerledes og at livet faktisk kan smile – dersom vi tillater det.

2024 © Talerlisten AS