Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Foredrag om Psykisk helse

Psykisk helse omhandler våre tanker og følelser, og påvirker vår hverdag, forholdet vi har til oss selv, til våre nærmeste og samfunnet. På Talerlisten har vi flere flinke foredragsholdere som snakker om dette temaet med vinklinger som: problemløsning, motivasjon, ensomhet, coaching, psykologi, endring og omstilling, barn og unge, prestasjonskultur, mobbing, selvhjelp, flerkultur, sykdom og meditasjon.

Cecilie Lone

Mentaltrener, snakker om livsmestring og balanse

Adrian Lund

Motivator, komfortsone-ekspert, kjent fra 71° Nord

2020 © Talerlisten AS