Foredrag om Internkommunikasjon

Nils Apeland

Kommunikasjon, formidling, presentasjonsteknikk

Rita Enstad-Karlsen

En av Norges fremste eksperter på tilbakemeldingskultur. Effektiv og nyttig kommunikasjon på jobb.

Pål Wibe

Hvordan skape en sterk og god kultur?

2023 © Talerlisten AS