Nils Apeland

Nils Apeland

Ekspert på kommunikasjon og omdømmebygging

NOK 35.000,- per time

Send forespørsel

Om Nils Apeland

Nils Apeland er en av Norges mest erfarte foredragsholdere. Han har flere hundre foredrag bak seg, og tilbyr også kurs i presentasjonsteknikk. Han har 25 års fartstid som kommunikasjonsrådgiver, og har jobbet med store norske og utenlandske selskaper, organisasjoner og offentlige virksomheter. Nils Apeland har undervist på både BI og Høyskolen Kristiania, der han i 2014 ble kåret til ”Årets formidler” blant 130 faglig ansatte. Han eier og driver Bedre Kommunikasjon der han gir råd om kommunikasjon, omdømmebygging og posisjonering, og har siden 2010 vært assosiert partner i First House. Han er også grunnlegger av Talerlisten. Nils skrev Norges første bok om omdømmebygging i 2007 – «Det gode selskap», som har solgt i 6000 eksemplarer. Samme år ble han tildelt Kommunikasjonsbransjens første hederspris i «Gullkorn». De siste fem årene har han holdt kurset «Effektiv lederkommunikasjon» for Kommunikasjonsforeningen, og i 2017 har han blant annet holdt kurs for Kampanje og webinar om internkommunikasjon for Oslo Business Forum. Nils Apeland bygger sine foredrag på teori, erfaring og beste praksis. Han er en effektiv formidler, som stadig fornyer seg. Han er gjerne morsom, alltid engasjert og legger vekt på tydelig budskap og dialog med salen. Nils er et trygt valg om du skal ha en foredrag som handler om kommunikasjon.

Foredrag

Omdømmebygging i praksis

Mange virksomheter vil styrke sitt omdømme, men trenger drahjelp og inspirasjon. Dette er et foredrag om hva omdømme er, hvorfor omdømmet er viktig og hvordan å jobbe systematisk. Etter foredraget sitter deltakerne igjen med en økt forståelse for og bevissthet rundt hva omdømme er, hvordan det formes og hvordan kommunilkasjon, atferd og relasjoner påvirker omdømmet til en virksomhet. Foredraget egner seg på konferanser, ledersamlinger og seminarer. Kan også tilpasses for kommuner, byer og regioner. Nils skrev Norges første bok om temaet, og har holdt en rekke foredrag landet rundt og i utlandet om omdømmebygging.

Kommunikasjon – en sjefsjobb

God ledelse kan ikke finne sted uten god kommunikasjon. Dette foredraget handler om hvorfor ledere må bli mer bevisste sin egen kommunikasjon, hva som er lederens viktigste kommunikasjonsoppgaver og hvilke verktøy og metoder sjefer kan bruke. Etter foredraget sitter deltakerne igjen med en økt bevissthet og verktøy de kan bruke for å forbedre sin egen kommunikasjon. En kortversjon av foredraget ligger på Oslo Business Forum sine nettsider, der det også finnes en artikkel som oppsummerer deler av det.

Fra njaaa til JA!: Kunsten å overbevise

Hvordan får du folk til å si ja til noe de ellers ville sagt Nei eller Tjaa til? Det handler blant annet om retorikk og bruk av ulike overbevisningsteknikker. I dette foredraget lærer Nils bort de grunnlelggende retoriske teknikkene og syv grep for å få folk til lettere å gjøre det du vil de skal gjøre. Et spennende foredrag for alle som jobber med salg, markedsføring, verving eller reklame.

Bli bedre til å presentere! - heldagskurs i presentasjonsteknikk

I en tid hvor vi skroller og sveiper og inntrykkene flyr forbi på store og små skjermer, har det blitt vanskeligere å fange og holde på oppmerksomhet. Og tro ikke at folk lytter og lærer bare fordi du står foran dem med en presentasjon i ryggen. På dette kurset lærer du de viktigste prinsippene innen retorikk og påvirkning og får tips, råd og inspirasjon til hvordan du kan holde fengende presentasjoner, foredrag og taler. Alle får dessuten øve seg og får tilbakemeldinger på dette kurset.

Media som medspiller: PR i praksis

15 år gammel fikk Nils sitt første brutale møte med media. Det ble starten på en karriere innen PR, og siden 1993 har han jobbet som PR-rådgiver for mange av Norges ledende virksomheter. Han har også undervist i dette på BI og Høyskolen Kristiania i mange år. I dette foredraget forteller Nils Apeland hvordan du bør tenke og jobbe for å fange interessen til journalister og redaktører. Han går gjennom medias nyhetskriterier, hvordan du bør ta kontakt og hva du bør unngå å gjøre. Nils bruker gjerne lanseringen av Talerlisten, en slags Tripadvisor for foredragsbransjen, som case. Et morsomt og matnyttig foredrag.

Se video av Nils Apeland

Talerlisten mener

Et foredrag med Nils Apeland er engasjerende, inspirerende og gir tilhørerne konkret kunnskap de kan ta i bruk senere. Nils blander forskning, praksis og egne erfaringer med presise og ofte utfordrende påstander - så tilhørerne sitter langt framme på stolen.

2018 © Talerlisten AS