Talerlisten

Nils Apeland

Kommunikasjonsrådgiver og høyskolelærer, snakker om omdømme, kommunikasjon, påvirkning | Akershus

Pris / 45 min

NOK 30.000,- (eks. mva)

Pris / hel dag

NOK 45.000,- (eks. mva)

Veldedighet

20% rabatt

Beskrivelse

Nils Apeland har lang og bred erfaring som foredragsholder. Han har holdt kurs og foredrag i over 20 år, og undervist på BI og andre høyskoler siden 1994. I 17 år var han rådgiver og medeier Apeland, men driver nå Bedre Kommunikasjon der han gir råd om kommunikasjon, omdømmebygging og posisjonering. Han har også en deltidsstilling som høyskolelærer i PR-fag ved Høyskolen Kristiania, er samarbeidspartner med First House og grunnlegger av Talerlisten. Nils skrev Norges første bok om omdømmebygging i 2007 og ble samme år tildelt Kommunikasjonsbransjens første hederspris i «Gullkorn», hvor han året etter sto i spissen for «Årets holdningskampanje» for Helsedirektoratet. Han bygger sine foredrag på teori, erfaring og beste praksis, og ingen foredrag er like. Han legger vekt på tydelighet, tilstedeværelse og dialog med salen. Han ble kåret til ”Årets formidler” blant 130 faglig ansatte ved Høyskolen Kristiania i 2014. Nils tilbyr også kurs i presentasjonsteknikk, der alle deltakerne får direkte, personlige tilbakemeldinger.

Se video av Nils Apeland

Foredrag

Omdømmebygging i praksis

Mange virksomheter vil styrke sitt omdømme, men trenger drahjelp og inspirasjon. Dette er et foredrag om hva omdømme er, hvorfor omdømmet er viktig og hvordan å jobbe systematisk. Egner seg på konferanser, ledersamlinger og seminarer. Kan også tilpasses for kommuner, byer og regioner.

Kommunikasjon – en sjefsjobb

Ledelse kan ikke finne sted uten god kommunikasjon. Dette foredraget handler om hvorfor ledere må bli mer bevisste sin egen kommunikasjon, hva som er lederens viktigste kommunikasjonsoppgaver og hvilke verktøy og metoder sjefer kan bruke. En kortversjon av foredraget ligger på Oslo Business Forum sine nettsider, der det også finnes en artikkel som oppsummerer deler av det.

Fra Njaaa til JA!: Kommunikasjon som overbeviser

Hvordan får du folk til å si ja til noe de ellers ville sagt Nei eller Tjaa til? Det handler blant annet om retorikk og bruk av ulike overbevisningsteknikker. I dette foredraget lærer du de grunnlelggende retoriske teknikkene og syv grep for å få folk til lettere å gjøre det du vil de skal gjøre. Et spennende foredrag for alle som jobber med salg, markedsføring, verving eller reklame.

Intern kultur og kommunikasjon – det viktige limet

God internkommunikasjon er en forutsetning for å bygge kultur, tillit og støtte. Dette foredraget handler om hvordan å jobbe systematisk med internkommunikasjon, hvilke kanaler som virker og hvorfor. Foredraget passer for både ledere og ansatte.

Media som medspiller - med etableringen av Talerlisten som case

Hvordan få mediene interessert i din sak? I dette foredraget forteller Nils Apeland hvordan du bør tenke og jobbe for å fange interessen til journalister og redaktører. Han bruker lanseringen av Talerlisten, en slags Tripadvisor for foredragsbransjen, som case.

Talerlisten mener

Et foredrag med Nils Apeland er engasjerende, inspirerende og gir tilhørerne konkret kunnskap de kan ta i bruk senere. Nils blander forskning, praksis og egne erfaringer med presise og ofte utfordrende påstander - så tilhørerne sitter langt framme på stolen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Nils Apeland har 16 vurderinger

Nicole Gumatay

6. oktober 2017

Cloud Media

6

Vi hadde Nils Apeland som foredragsholder på vårt månedlige frokostseminar i september 2017. Temaet var «Media som medspiller: Praktisk PR som profilerer og posisjonerer». Nils leverte et proft, engasjerende og morsomt foredrag, der han fanget publikums oppmerksomhet fra starten. Han gikk gjennom hvordan journalister tenker og jobber og viste og kommenterte medias nyhetskriterier med eksempler og historier. Som case til slutt brukte han lanseringen av Talerlisten.no, som har fått mye og variert PR-omtale. Foredraget ble en energisk og innholdsrik start på dagen, og deltakerne ga Nils en snitt-score på 5,5 av 6 mulige i evalueringen i etterkant. Vi var meget fornøyde med dette foredraget!

Bjørn Bremer

25. september 2017

VINN

6

MEF har for andre gang benyttet Nils Apeland som foredragsholder på topplederprogrammet for daglig ledere i anleggsbransjen. Temaene han har holdt foredrag om, har vært lederkommunikasjon, omdømme og bedriftskultur. Både vi som har ansvaret for det faglige programmet og gjennomføringen samt deltakerne er svært fornøyd med Nils. Han skaper engasjement, han er tydelig i sine budskap og klarer ikke minst å tilpasse sine innlegg til deltakernes lederutfordringer. Jeg vil også understreke at vi hadde et godt samarbeid med Nils i forkant av ledersamlingene.

Anne-Lise Grundstad Meby

25. september 2017

Private Barnehagers Landsforbund

5

Nils Apeland holdt foredraget «Omdømmebygging i praksis» for 400 barnehageledere under PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sin lederkonferanse i september 2017. Publikum var meget fornøyd med Nils sitt skreddersydde foredrag, og belønnet ham med en score på 5,03 av 6 mulige. Som arrangør har det også vært enkelt og hyggelig å forholde seg til Nils – et godt og strukturert samarbeide!

Marija Cabuskina

20. september 2017

Passpus

6

Jeg var på et flott foredrag med Nils Apeland hos Cloud Media. Spennende, personlig og konsist. Fikk mange gode ideer og fikk til og med en mulighet til å diskutere dem med foredragsholderen. Han virket imøtekommende og kunnskapsrik!

Anne Mette Hjelle

16. mai 2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet

6

Nils Apeland var ein av våre hovudforedragshaldarar under Stiftelseskonferansen 2017 i Førde, der han heldt eit svært godt foredrag om kommunikasjon og omdømmebygging. Dei 150 deltakarane i salen representerte norske stiftelsar. I evalueringa, der over 100 svarte, fekk Nils ein score på 4,35. Poengskalaen var 1-5, der 5 var best. Deltakarane var med andre ord godt fornøgde. Det same gjeld for oss som arrangør og vertsskap.

Britt Flo

14. mai 2017

Molde Næringsforum

6

Vi kjørte heldagsseminar i internkommunikasjon for Lederforum for kvinner i Molderegionen med Nils Apeland i april 2016. 32 av de 33 deltakerne svarte på evalueringsskjemaet vi sendte ut etter seminaret – og tilbakemeldingene fra Molde er klare; på en skala fra 1-6 hvor 6 er best, får Nils en gjennomsnitt score på 5,42 for evne til å formilde stoffet og 5,48 for faglig dyktighet! Ikke mange klarer å slå det!

Kit Tschudi

8. mai 2017

GlaxoSmithKline

5

Nils Apeland holdt foredraget «Kommunikasjon – en sjefsjobb» for GSKs lederteam i april 2017. Tilbakemeldinger fra noen av deltagerne: «I have been working with communications for 30 years and still found several useful thoughts and reflections in Nils’ session. He was cunning, engaging and fun – and I felt it was a well spent inspiring hour.» – «En del av tingene er kjent fra før men det er viktig med en bevisstgjøring. Apeland formidlet budskapet på en tydelig og strukturert måte med en god balanse mellom saklighet og humor!» – «Jeg synes Nils gjorde en god jobb, han var engasjerende, brukte gjenkjennbare eksempler og stimulerte til viktige refleksjoner hos oss.» – «En spesiell stor takk til Nils som hadde donert sitt foredrag slik pengene gikk ubeskårt til Sabona.»

Bente Helen Hetland Jonas

27. mars 2017

Bufetat region vest

6

Bufetat region vest hadde i mars 2017 fagdag for sine ansatte i fosterhjemstjenesten. Kommunikasjon er et viktig trema for rådgivere som jobber med rekruttering av fosterhjem. Nils Apeland fikk i oppdraget å lære oss om kunsten å formidle et budskap. Apeland var godt forberedt, opplegget han kjørte var gjennomtenkt og interessant. Med en gruppe på 70 personer klarte han å få til dialog og engasjement. Rådgivere som jobber med kurs, informasjonsmøter og mindre kontorsamtaler/formidlingsmøter var godt fornøyd og satt igjen med konkrete råd og tips til bedre kommunikasjon for seg og sitt arbeid. Foredraget var fornøyelig og tankevekkende.

Ruben Jaime Selvik

20. mars 2017

Høyskolen Kristiania

6

Nils Apeland holdt foredrag om oppbyggingen av Talerlisten for studenter på KIF-studiet 20.mars 2017. Han er en innholdsrik og engasjerende foredragsholder! Svarer relevant på spørsmål som blir stilt, kommer med gode eksempler og kan forklare ting fra egne erfaringer. Vi vil gjerne se han igjen!

Birgitte Brekke

19. februar 2017

Folkeuniversitetet

6

Vi brukte Nils som innleder til diskusjon om revisjon av strategi og organisasjonsstruktur i februar 2017. Han holdt et foredrag og deltok etterpå som diskusjonspartner. Han svarte godt på bestillingen og møtte vel forberedt. Nils utfordret forsamlingen på en klok måte og fungerte godt i dialog med de 35 deltakerne. Hans innledning og svar i samtalen med forsamlingen ble ofte referert i den videre prosessen under samlingen.

Thoralf Granerød

1. februar 2017

EGN Norge

6

Nils Apeland holdt i januar 2017 et vel forberedt og grundig forankret foredrag om måling av PR og kommunikasjon, et tema som er komplisert og med sprikende ståsteder i fagmiljøene. Tilhørere var en rekke ledende kommunikasjonsledere i både private og offentlige virksomheter. Apeland tegnet et sterkt faglig bakteppe, og gikk gjennom og evaluerte de kjente metodene – samtidig som han ga klare råd om viktige fokuspunkter ved valg av egne løsninger. Solid, spenstig og troverdig. Og med konstruktive verktøy med på veien.

Stein Windfeldt

1. februar 2017

Bedriftskompetanse

5

Bedriftskompetanse AS og Innovasjon Norge utfordret våren 2016 Nils Marius Apeland til å bistå noen av de ledende kulturfestivalene i Nord-Norge med hvordan de kan jobbe systematisk og målrettet med omdømmebygging og posisjonering. Nils Marius hadde forberedt seg godt og leverte et foredrag som både engasjerte og inspirerte. Deltakerne har i etterkant meldt tilbake at de satt igjen med et stort læringsutbytte, ikke minst fordi Nils Marius gjorde solid og relevant fagstoff tilgjengelig på en interessant og oversiktlig måte.

Christian Wangberg

16. desember 2016

Sørum kommune

6

Nils Apeland holdt i november 2016 et foredrag hos oss om internkommunikasjon for våre virksomhetsledere. Vi opplevde Apeland som jordnær, faglig sterk, dyktig til å motivere og det hele formidlet med glimt i øyet! Han deltok også i en påfølgende workshop etter sitt foredrag og kom med konkrete innspill til våre virksomhetsledere. Alt i alt var vi meget godt fornøyde.

Vanja Konradsen

11. november 2016

Frivillig.no

5

Nils presenterte prinsipper for overbevisende kommunikasjon på vårt seminar for kommunikasjonsrådgivere i frivillige organisasjoner 1.11.2016. Han var godt forberedt, konkret og engasjerende.

Alf Thomassen

18. oktober 2016

Ringsaker kommune

6

Nils Apeland var en av flere foredragsholdere vi hadde på en samling for våre enhetsledere høsten 2016, der hovedtemaet var kommunikasjon og omdømmebygging. Vi hadde stort utbytte av økten med Apeland. Han har stor faglig tyngde og en meget god formidlingsevne. Vi hadde god dialog i forkant av foredraget, og han svarte meget godt på bestillingen vi ga. Våre ledere ga tilbakemelding om at Apeland var engasjerende og inspirerende å høre på. Han utfordrer deltakerne, slik at det blir en god dialog underveis, og vi sitter igjen med mye vi kan bygge videre på i vårt arbeid etter samlingen. Jeg anbefaler Apeland som foredagsholder innen temaene kommunikasjon og omdømmebygging!

Therese Evensen

5. oktober 2016

Moss Kommune

6

Vi brukte Nils Apeland i den utvidete ledergruppa i kommunen 30.9.2016 – en forsamling på ca. 100 personer. Det fungerte veldig bra. Han inspirerte lederne gjennom gode og morsomme eksempler, samtidig som han utfordret dem til å foreta konkrete endringer i egen lederatferd. Han var flink til å engasjere forsamlingen og vi fikk mange fine refleksjoner (og diskusjoner) både i grupper og i plenum. Jeg vil absolutt anbefale Apeland som foredragsholder om kommunikasjon generelt og internkommunikasjon spesielt.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2017 Talerlisten AS