Foredrag om Påvirkning

Nils Apeland

Drivende inspirator og lidenskapelig formidler

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

Anna Ekblom

Personlig kommunikasjon, retorikk og presentasjonsteknikk

2024 © Talerlisten AS