Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om Påvirkning

Nils Apeland_Talerlisten

Nils Apeland

Kommunikasjon, formidling, presentasjonsteknikk

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2021 © Talerlisten AS