Foredrag om Påvirkning

Nils Apeland

Kommunikasjon, formidling, presentasjonsteknikk

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

Anna Ekblom

Personlig kommunikasjon, retorikk og presentasjonsteknikk

2023 © Talerlisten AS