Andreas Ribe-Nyhus

Forfatter, filosof og tidligere fange

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Andreas Ribe-Nyhus

Som 37-åring måtte filosofen Andreas sone en lang fengselsdom for drap i en trusselsituasjon. Der skrev han doktorgrad om soning og senere boken «Fengslet», som kom ut i 2022. Boken handler om hvor destruktivt fengsel kan være, men også hvordan han fikk livet tilbake gjennom et oppgjør med seg selv.

Et foredrag med Andreas Ribe-Nyhus baseres på disse harde livserfaringene, og Andreas viser hvordan smerte og lidelse kan bli til forandring og mening. Andreas forteller engasjerende og reflektert på en måte som involverer publikum. Som tilhører vil man sitte igjen færre fordommer, verktøy til å håndtere krise i eget liv og oppleve at håp finnes de mest overraskende steder.

Foto: Marcel Lelënhof

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Andreas Ribe-Nyhus

Fra soning til forsoning

Foredraget bygger på boken Fengslet (2022) som handler om hvordan filosofen Andreas ble en drapsmann, og hans soning i fengsel i mange år. Han forteller hvordan det harde og tillits-løse fengselslivet gjorde ham til en kriger. Men også hvordan han etter hvert begynte å levde som en munk, inntil han i et avgjørende vendepunkt klarte å forsone seg med det han hadde gjort og se for seg en fremtid. Foredraget passer for de som direkte eller indirekte har noe å gjøre med mennesker som soner eller har sonet i fengsel.

Rehabilitering i fengsel?

Det er et mål for norsk straffegjennomføring at fengsel skal gjøre fangene i stand til et velfungerende liv uten kriminalitet. Fengsel skal «rehabilitere» fangene. Men dessverre er det langt mellom teori og praksis. Andreas viser, basert på egen erfaring og forskning, hvorfor norsk fengsels-drift fungerer dårlig. Den siste delen handler om hva som skal til for at fengslene skal lykkes i rehabilitering. Foredraget passer for de som arbeider i og med fengsel, eller som direkte eller indirekte har noe å gjøre med mennesker som soner eller har sonet i fengsel.

Forsoning og tilgivelse

Andreas forteller om sin indre prosess med skyld og soning etter å ha begått et drap. Etter flere tunge år erfarte Andreas at det var mulig å forsone seg med det han hadde gjort, og gå videre. Andreas vil i dette foredraget reflektere over hva det betyr å gjøre opp for noe galt man har gjort, og forsone seg med seg selv, andre mennesker og samfunnet. Foredraget passer for alle som ønsker å forholde seg til noe galt man har gjort og som er interessert i forsoning og tilgivelse.

Hvordan skape gode relasjoner gjennom tillit og anerkjennelse?

Som tidligere fengsels-innsatt vet Andreas hvor mye relasjoner og livet generelt blir ødelagt av mangel på tillit, anerkjennelse og det å bli sett. I dette foredraget bruker han denne negative erfaringen som utgangspunkt til å vise noen grunnleggende trekk ved å bygge gode relasjoner både på arbeidsplassen og privat. Foredraget passer for alle som ønsker å skape et bedre arbeidsmiljø.

Hvordan behandle mennesker som personer?

Foredraget handler om å se og anerkjenne menneskene vi forholder oss til. Altså behandle dem som personer. Hvis vi ikke gjør det, fører det til frustrasjon og sinne. Andreas viser hvor lite som skal til for å behandle mennesker slik, og hvor stor forskjell det i praksis gjør. Foredraget er særlig retter seg mot arbeidsplasser hvor man forholder seg til mange mennesker. Det kan være i kundebehandling, salg, eller i behandling av mennesker som brukere, klienter, pasienter ol.

2024 © Talerlisten AS