Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Stein Wesenberg

Stein D. Wesenberg

Arbeids- og organisasjonssosiolog, daglig leder av TRI Consulting AS

Fra 20.000,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Stein D. Wesenberg

Stein D. Wesenberg er en erfaren kurs- og foredragsholder innen temaer knyttet til ledelse, organisasjonsutvikling, intern kultur og kommunikasjon. Han er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo. Han har 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Siden 2004 har han drevet lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK), NTNU. Han underviser på Høyskolen Kristiania i intern kultur og kommunikasjon. Stein var med på å lede enheten for leder og organisasjons-utviklingsenheten i Deloitte Consulting. Han har også vært eier og daglig leder av konsulentselskapet GK Change AS, et datterselskap i Geelmuyden.Kiese.

Foredrag med Stein D. Wesenberg

Motivasjon og ledelse

Foredraget gir en innføring i motivasjonsfremmende tiltak en leder kan bruke for å skape motivasjon blant medarbeidere. Fokuset er på egenmotivasjon, hva som skaper motivasjon hos den enkelte medarbeider, og gruppemotivasjon, hvordan gruppen kan skape tilhørighet og motivasjon for den enkelte. Det er et stort fokus på lederen og hvilken atferd som fremmer og hemmer motivasjon. Foredraget bruker bevissthetsfremmede teknikker for at lederne skal kunne spille på seg selv som motivator.

Team og teamledelse

Foredraget gir en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å få grupper til å fungere som team. Det fokuseres på den siste forskningen på hva som gjør team produktive. Hvilke grunnleggende funksjoner et team må ha, og hva som skjer når funksjonene ikke er ivaretatt. Team som er ute av balanse, kan bli produktive igjen. Hva som skal til for å få teamet til å bli produktive igjen blir gjennomgått.

Effektiv kunnskapsdeling i team

Mange selskaper snakker varmt om kunnskapsdeling og hvor viktig det er, men det er få som får dette til i praksis. Foredraget gir en innføring i kunnskapsdeling i team. Kurset egner seg for grupper som består av kunnskapsmedarbeidere. Denne type medarbeidere trenger å bruke hverandres kunnskap for å utføre en enda bedre jobb. Kurset viser hvordan slike team kan øke sin organisatoriske læring og hvordan de som gruppe kan bli flinkere til å benytte seg av hverandre.

Effektiv møteledelse

Foredraget gjennomgår hva som skal til for å holde effektive og gode møter. Det fokuseres på hvordan lederen strukturerer møter, hva som må gjøres før, underveis og etter møtet. Det gis innblikk i hvordan man kan holde effektive, korte og presise møter. Deltakerne utfordres i stor grad på sine egen måte å holde møter. Det vektlegges hvilke enkle grep lederen kan gjør for å sikre at deltakere er i samme modus og effektivt kan informere, diskutere og ta beslutninger.

Talerlisten mener

Stein er en stødig formidler innen teamledelse, endringsledelse, motivasjon og intern kultur. Han har faglig tyngde og lang erfaring, og er flink til å aktivere forsamlingen han snakker til.

Stein D. Wesenberg har 2 vurderinger

Fredrik Thaulow

20. februar 2019

Matiq AS (en del av Nortura)

6

Stein har vært innleid til mitt team i et større SAP/ERP endringsprosjekt over en lengre periode. I denne forbindelse har Stein vært en av mine viktigste rådgivere og støttespillere. Blant annet har Steins mange kurs og foredrag vært inspirerende og lærerike for teamet, i en krevende endringsprosess. Han evner og kombinere sin akademiske kunnskap med enkle og konkrete fremstillinger som det er lett å relatere seg til. Dette har skapt et økt engasjement og forståelse for endringen. Jeg gir Stein mine best anbefalinger.

Stian Kvanli

20. februar 2019

Intecture Consulting AS

6

Stein Wesenberg er en kunnskapsrik, tilpasningsdyktig og engasjerende foredragsholder og endringsleder. Han evner å overbevise og skape tiltro gjennom sin faglige tyngde, erfaring, engasjement og åpne væremåte. Han har tydeligvis tung erfaring innen endringsprosesser og evner å tilpasse formidlingsmåte og innhold til å treffe sitt publikum for maksimalt utbytte.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS