Stein D. Wesenberg

Arbeids- og organisasjonssosiolog, daglig leder av TRI Consulting AS

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Stein D. Wesenberg

Stein D. Wesenberg er en erfaren kurs- og foredragsholder innen temaer knyttet til ledelse, organisasjonsutvikling, intern kultur og kommunikasjon. Han er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo.

Han har 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Siden 2004 har han drevet lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK), NTNU. Han underviser på Høyskolen Kristiania i intern kultur og kommunikasjon. Stein var med på å lede enheten for leder og organisasjons-utviklingsenheten i Deloitte Consulting.

Stein har også vært eier og daglig leder av konsulentselskapet GK Change AS, et datterselskap i Geelmuyden.Kiese.

Kursholder
Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Stein D. Wesenberg

Hvordan blir den nye digitale arbeidsdagen etter korona?

Under Korona har vi opplevd mye og ny digital interaksjon. I dette foredraget ser vi på hvordan den nye digitale hverdagen blir, hva tar vi med oss?, hvilke nye arbeidsmåter er mulige? og hva bør vi la ligge. Foredraget ser på praktiske aktiviteter virksomheter iverksetter for å møte den nye digitale arbeidsdagen. Basert på en serie intervjuer med toppledere, strategisamlinger om tema, rapporter og helt ny forskning stiller vi spørsmålet: Hvordan blir den nye digitale arbeidsdagen etter korona?

Motivasjon og ledelse

Foredraget gir en innføring i motivasjonsfremmende tiltak en leder kan bruke for å skape motivasjon blant medarbeidere. Fokuset er på egenmotivasjon, hva som skaper motivasjon hos den enkelte medarbeider, og gruppemotivasjon, hvordan gruppen kan skape tilhørighet og motivasjon for den enkelte. Det er et stort fokus på lederen og hvilken atferd som fremmer og hemmer motivasjon. Foredraget bruker bevissthetsfremmede teknikker for at lederne skal kunne spille på seg selv som motivator.

Team og teamledelse

Foredraget gir en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å få grupper til å fungere som team. Det fokuseres på den siste forskningen på hva som gjør team produktive. Hvilke grunnleggende funksjoner et team må ha, og hva som skjer når funksjonene ikke er ivaretatt. Team som er ute av balanse, kan bli produktive igjen. Hva som skal til for å få teamet til å bli produktive igjen blir gjennomgått.

Effektiv kunnskapsdeling i team

Mange selskaper snakker varmt om kunnskapsdeling og hvor viktig det er, men det er få som får dette til i praksis. Foredraget gir en innføring i kunnskapsdeling i team. Kurset egner seg for grupper som består av kunnskapsmedarbeidere. Denne type medarbeidere trenger å bruke hverandres kunnskap for å utføre en enda bedre jobb. Kurset viser hvordan slike team kan øke sin organisatoriske læring og hvordan de som gruppe kan bli flinkere til å benytte seg av hverandre.

Effektiv møteledelse

Foredraget gjennomgår hva som skal til for å holde effektive og gode møter. Det fokuseres på hvordan lederen strukturerer møter, hva som må gjøres før, underveis og etter møtet. Det gis innblikk i hvordan man kan holde effektive, korte og presise møter. Deltakerne utfordres i stor grad på sine egen måte å holde møter. Det vektlegges hvilke enkle grep lederen kan gjør for å sikre at deltakere er i samme modus og effektivt kan informere, diskutere og ta beslutninger.

Kurs med Stein D. Wesenberg

Hvordan blir den nye digitale arbeidsdagen etter korona?

Forlengelse av foredraget i form av kurs. Samfunnet åpner opp igjen, men hva tar vi med oss videre og hva sier vi takk og farvel til når vi vender tilbake til kontoret? Foredraget ser på praktiske aktiviteter virksomheter iverksetter for å møte den nye digitale arbeidsdagen. Basert på en serie intervjuer med toppledere, strategisamlinger om tema, rapporter og helt ny forskning stiller vi spørsmålet: Hvordan blir den nye digitale arbeidsdagen etter korona? Dette kurset gir deg: Innsikt i hva toppledere mener vil skje, hva de prioriterer og arbeider mot -Forståelse for hvordan personlighet, alder og livssituasjon bør påvirker valg av teknologiske løsninger -Forståelse for hvilke digitale arbeidsformer som passer for oppgavene som skal løses, en ny metode for valg av rett teknologisk løsning gjennomgås Innsikt i hvor egnet -Teamsmøter er for innovasjonsprosesser og driftsoppgaver -Gjennomgang av nye hybridløsninger, hvor teknologi og nye arbeidsformer kobles sammen -Praktiske teknikker for å skape inspirasjon og motivasjon på Teamsmøter -Innsikt i hvordan man kan bruke plattformer parallelt, med mål om å ta med seg det beste fra analogt og digitalt arbeid

Talerlisten mener

Stein er en stødig formidler innen teamledelse, endringsledelse, motivasjon og intern kultur. Han har faglig tyngde og lang erfaring, og er flink til å aktivere forsamlingen han snakker til.

2024 © Talerlisten AS