Foredrag om Organisasjonsutvikling

Magne Lerø

Magne Lerø

Redaktør og direktør, holder foredrag om ledelse, politikk, etikk og arbeidsmiljø

2023 © Talerlisten AS