Foredrag om Organisasjonsutvikling

Magne Lerø

Magne Lerø

Redaktør og direktør, holder foredrag om ledelse, politikk, etikk og arbeidsmiljø

Tormod Harbo

Yngre generasjoner og bærekraftig lederskap, eierskap, styring og ledelse

2024 © Talerlisten AS