Monica Hannestad

Strategiske metoder for bærekraft

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Monica Hannestad

Monica Hannestad har en MBA i Strategisk Ledelse, er opprinnelig biolog og har arbeidet med strategi, design og innovasjonsmetodikk de siste 16 år. Arbeidserfaringen hennes er bred, fra legemiddelindustri, kommunikasjon og ledelse i treningsbransjen til filmproduksjon samt oppbygging og drift av NGOén «Design Region Bergen samt som grunder av Demos Norge. I dag er hun partner i design- og strategibyrået These Ways.

Hannestad har for mange vært ansiktet for design på Vestlandet da hun gjennom sitt virke i Design Region Bergen arbeidet for at design skulle bli strategisk relevant og at menneskets behov skulle bli like viktig som økonomi og teknologi i samfunns- og næringsutviklingen. Hun var motoren i å etablere MBA modulen Design Thinking i Norge og å få opp landets første designklynge og første designfestival.

I sitt arbeid brenner Monica Hannestad for framtidig næringsutvikling gjennom å strategisk inkludere menneskelige behov og bærekraft i bedriftens DNA og forretningsutvikling. Prosjektene hennes innebærer å inkludere trippel bunnlinje fra strategi til handling gjennom tverrfaglige fasiliterte prosesser for metodisk samhandling. Prosessene fører til umiddelbar eksperimentering, handling og endring. Siste prosjekt er ENAVTI.NO. Her er målet  å styrke samfunnets bærekraft gjennom å utvikle bedre kommunikasjon hos oss alle, med mål om å forebygge spiseforstyrrelser hos barn og unge.

Hannestad har et bredt nettverk på tvers av sektorer i Norge og Norden, samt gode kontakter innen innovasjonsmiljø og akademia internasjonalt. Hun har god erfaring med politisk nettverksjobbing.

Hjemsted
Vestland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Monica Hannestad

Design Thinking, sirkulære prinspipper og Innovasjon

Brukerdrevene løsninger, sirkulærøkonomi og tjenestefokus endrer forretningsmodellene våre i rekordfart. Design Thinking er en metode som hjelper deg å skape strategisk avgjørende innovasjoner og endre kulturen i selskapet parallelt. Lær om hvordan organisasjoner opplever å bli mer dynamiske samtidig som de sørger for at endringsprosessen forblir lystbetont, hvordan metodisk tverrfaglighet løser rotårsaken til problemet og hvordan dere kan benytte denne kunnskapen strategisk.

Trender for samskaping

Verden rundt oss endrer seg markant. Hvilke trender må du være bevisst i din forretningsutvikling for å skape nye bærekraftige løsninger som er konkurransedyktig på det globale markedet. Metoder og prosesser må endres, og systemer må ta utgangspunkt i det mennesket som skal bruke dem. Fordraget byr på praktiske metoder for samskaping i tverrfaglige team.

Sustainability as Core Strategy in Corporates

We are in a paradigm shift. The traditional economic structures around the world are not compatible with sustainable development. This now characterizes our entire world. The globe is called up without control, loneliness increases, the plastic flows, and youth all over the world go out into the streets of climate demonstration. It is our children's grandchildren's future that we must now use all our energy to save. How to start making people planet profit core strategy in your company?

Kurs med Monica Hannestad

Tverrfaglig samskaping for implementering av trippel bunnlinje.

Din bedrift har et krav eller ønske fra øverste hold om å implementere bærekraft i bedriftens kjernestrategi. Dere vil endre fokus og måle bedriftens suksess langs en trippel bunnlinje, er der menneskelige behov, profitt og verdens behov for klimavennlige løsninger balanseres. People, Planet, Profit. Vi hjelper dere å sette sammen eksisterende kunnskap på ny måte, tverrfaglig metodisk for ønsket kulturendring og økt attraktivitet i markedet.

2024 © Talerlisten AS