Magne Lerø

Magne Lerø

Redaktør og direktør, holder foredrag om ledelse, politikk, etikk og arbeidsmiljø

Fra kr 18.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Magne Lerø

Magne Lerø holder foredrag om ledelse, etikk og arbeidsliv. Han er en erfaren leder med stor kunnskapsbase, og et oppdatert blikk på samfunnet og arbeidslivet. Hver morgen skriver Magne Lerø en kommentar om ledelse, arbeidsliv eller politikk som publiseres på Dagens Perspektiv/ Ukeavisen Ledelse. Han er også redaktør av KulturPlot og eier/direktør for bransjemediene Dagligvarehandelen, Convenience, Matindustrien, Reiseliv 1 og Velferd.no Han er utdannet teolog, men ganske snart var det organisasjoner og ledelse som fanget interessen. Han tok flere fag på BI og har en Master of Management derfra. Han har vært leder for Internasjonalt Massemedieinstitutt, forlagssjef i Verbum og Genesis, sykehusdirektør på Lovisenberg, direktør i Vårt Land. Magne holder foredrag i høyt tempo, med stort engasjement og legger ikke skjul på det han mener.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Magne Lerø

Dyder og dødssynder i arbeidsfellesskapet

Om hva som får mennesker til å visne og blomstre. Det gode arbeidsfellesskap er alles ansvar selv om ledere har et spesielt ansvar. Vi vet egentlig hva som skal til for å skape et godt arbeidsmiljø. Hvordan gjør vi det i praksis ? Og hva bør vi passe oss for? Hvor går grensene for egeninteresser og hensyn til det som tjener fellesskapet best?

Selv den beste kan ende i grøfta

Om sterke sider som fører en galt av sted og faren for å lykkes for godt. jobben. Noen mennesker beveger seg hele tiden på grensen av det som kan forsvares. Det skal ikke så mye til før en trår over grensen i jakte på å nå sine egne mål. Konkurranse og ønske om egen suksess kan bringe en i grøfta før en vet ordet av det. Flinke ledere kan være spesielt utsatt for å gå på trynet når de minst aner det.

Slik leder de beste

Med de beste og mindre gode toppsjefene i Norge som eksempler I Ukeavisen Ledelse har vi inngående vurdert over 60 av landets mest kjente toppsjefer ut fra 10 kriterier for god ledelse. Det er stort sett de samme kriteriene som gjelder uansett hvilken lederposisjon en er i. Og vår undersøkelse viser at det i de fleste tilfeller ikke er så stor forskjell på menn og kvinner….

Politikkens muligheter og begrensinger

Om makt, styring, og ledelse i offentlig virksomhet. Politikeres jobb er å fatte vanskelige beslutninger, men de bør også kunne holde fingrene fra fatet og la ledere få utfolde seg. Styring er ikke det samme som ledelse. Og det er god ledelse som får medarbeidere til å yte sitt beste.

Ledelse i tide og utide

Systemer og mennesker i rasjonaliteten og emosjonalitetens tidsalder. Det utvikles gedigne systemer fra toppen i organisasjoner for å får alt til å fungere best mulig, men mennesker er ikke så rasjonelle som systemene forutsetter. Det er opplevelse og følelser som ofte avgjør det som faktisk skjer. Derfor må ledere like mye forså seg på og håndtere følelser som å styre i fornuften og planenes verden.

2024 © Talerlisten AS