Tormod Harbo

Yngre generasjoner og bærekraftig lederskap, eierskap, styring og ledelse

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Tormod Harbo

Tormod Harbo er den yngste foredragsholderen på Talerlisten. Han har den unges blikk på lederskap, eierskap og bærekraft, og kan holde foredrag om hvordan unge ser på disse temaene. Han er svært opptatt av erfarings- og forskningsbasert kompetanse som er praktisk anvendbar, dette danner grunnlag for den kompetansen han tilegner seg og deler.

Tormod ønsker at ledere, eiere og styrere i norske og internasjonale organisasjoner på tvers av ulike sektorer skal få innsikt i og annen kompetanse om unge mennesker blant annet motivasjon, atferd, kognisjon, sanser, emosjoner, persepsjon og kommunikasjon. Ved å vise deres perspektiv, vil han bidra til strategisk å videreutvikle organisasjoner til bærekraft, herunder samfunnsansvar, effektivitet, produktivitet, lønnsomhet og mangfold

Tormod er prisvinnende influenser og pitcher, og en engasjert og kompetent mann, som blant annet både kan holde foredrag og delta i diskusjoner, panelsamtaler, debatter og lignende rundt temaer han er opptatt av.

Paneldeltaker
Kursholder
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Tormod Harbo

"Er ikke bærekraft bare miljø og sånn?"

Nei, det er så mye mer, unge er opptatt av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, ta samfunnsansvaret ditt på alvor, og ikke våg deg å drive grønnvasking, for da blir du #kansellert!

Ledelse

Forskning viser at å lede unge er det samme som å lede generelt, annen forskning viser andre resultater, hva med å høre fra unge selv? Som ung har jeg egne erfaringer og forsket på andre unges forhold til å bli ledet, og jeg har gjort noen spennende funn!

Styring, medvirkning og verdiskapning

Unge arbeidskrefter er enorme, de ønsker å medvirke i verdiskapingen, det er bare at unge er avhengige av velgere og beslutningstakere, altså der styringen fra makten sitter!

Mangfold

Har du hørt om og vet hva begrepet "alt" betyr? globalisering og flerkulturisme påvirker hvilke unge du må forholde deg til, enten om det er profesjonelle eller personlige relasjoner, det er derfor nyttig å kunne anvende slik kompetanse, konfliksthåndtering og generasjonsforskjeller, "alt" underliggende, er viktig i dette arbeidet!begrepet «alt» refererer til å være alternativ, og er viktig i mangfoldsarbeid, eks ønsker noen alternative investeringer i finanssektoren eller unge som ønsker alternative kulturelle uttrykk

Kompetanse

Unge besitter en kompetanse som næringslivet i stor grad kan ta nytte av, det er viktig at utnyttelsen gjøres på en ærlig, forsvarlig og ansvarlig, hvis ikke kan det føre til tap av verdifulle perspektiver og muligheter for både unges og næringslivets vekst og utvikling.

2024 © Talerlisten AS